Dokumentacja Funduszu do pobrania

NABÓR WNIOSKÓW

WYTYCZNE MRR DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
I PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMÓW EWT REALIZOWANYCH
Z UDZIAŁEM POLSKI W LATACH 2007-2013

 

PROMOCJA MIKROPROJEKTÓW

ROZLICZENIA MIKROPROJEKTÓW

TRWAŁOŚĆ MIKROPROJEKTÓW

NARUSZENIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UE

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA-RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

ARCHIWUM DOKUMENTÓW