Rozliczenia mikroprojektów - dokumentacja do pobrania

ROZLICZENIA MIKROPROJEKTÓW

 

Podręcznik Beneficjenta Mikroprojektu - wersja nr 1 - obowiązuje od 12.01.2017r.

  1. Zalecenie Metodologiczne nr 1 z dnia 27.03.2017r. - do Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu nr 1

 

-----------------------------------------------

Dokumenty Archiwalne:

1) Załącznik nr 5 - Wykaz wydatków

2) Załącznik nr 7 - Oświadczenie VAT

______________________________________

Instrukcje do dokumentów / systemu MS2014+ w ramach rozliczeń mikroprojektów

1) Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność i raportu z realizacji (z 16.11.2016)

2) Wykaz wydatków - Instrukcja wypełniania - (zamieszczono na www dnia 18.01.2017)

3) Instrukcja wysyłania depesz w systemie MS2014+ - (zamieszczono na www dnia 18.01.2017)

4) Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność i raportu z realizacji, modułu „Zamówienia publiczne“ - 29.11.2017

5) Informacja dla beneficjentów - zamówienia publiczne - 29.11.2017