Aktualizacje dokumentów Programu INTERREG V-A - duże projekty

2017-06-01
Informujemy, iż od dnia 01.05.2017r. obowiązuje wersja nr 4 - "Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania". Natomiast aktualnie obowiązujący "Podręcznik Wnioskodawcy" to wersja nr 3 z 10.10.2016r. W związku z tym, iż część zapisów w w/w dokumentach mam bezpośredni wpływ na Fundusz Mikroprojektów zalecamy zapoznanie się z nimi.

"Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania" - wersja 4

http://www.cz-pl.eu/beneficjent.podrecznik.beneficjenta.html

 

"Podręcznik Wnioskodawcy" - wersja 3

http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca-podrecznik-wnioskodawcy.html