RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK - INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020

2017-07-04
Sześćdziesiąt siedem nowych zatwierdzonych projektów stwarza perspektywy dla rozwoju polsko-czeskiej współpracy w kolejnych latach - czytam w zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący w dniu 23.06.2017r. Raporcie za 2016 rok.

Program INTERREG V-A Republika Czeska Polska 2014 -2020 rozpoczął w 2016 roku trzeci rok swojego funkcjonowania, jednak pod kątem zatwierdzania dofinansowania dla projektów był to dopiero początek. Przypomnijmy, że w ramach tego programu na wspieranie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej przeznaczono z funduszy unijnych 226.221.710 euro, z których można korzystać do 2020 roku.

Cały Raport do pobrania tutaj.