Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w zakresie osi priorytetowej II - duże projekty

2017-06-07
Szkolenie odbędzie się 13 czerwca 2017 r. od godziny 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nr 6 na Ostrówku. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy z partnerami czeskimi w ramach osi II Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Potencjalnym wnioskodawcom zostaną przekazane informacje m.in. w zakresie prawidłowego przygotowania propozycji projektowej, wniosków oraz zasad oceny wspólnych polsko-czeskich projektów. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymają praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres rpk@opolskie.pl do 9 czerwca br.

 

Ilość miejsc ograniczona.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, Panią Justyną Wójcik: tel. 77 44 04 44 wew. 109, justyna.wojcik@opolskie.pl. 

więcej o szkoleniu tutaj

Program