Zaktualizowana "Instrukcja do wypełniania Wniosków o Płatność, Raportów i modułu Zamówienia publiczne" już dostąpna

2018-01-31
Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz) zaktualizowało "Instrukcję do wypełniania Wniosków o Płatność, Raportów i modułu Zamówienia publiczne". Nowe instrukcje dotyczą bezpośrednio dużych projektów, ale znaczna część danych będzie również pomocna przy Funduszu Mikroprojektów.