12 Euroregion Silesia - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
 • 2014-10-21
  W dniu 16 października 2014 r. w Ostrawie odbyło się wydarzenie roczne Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w którym wzięło udział ok. 180 osób zainteresowanych polsko-czeską współpracą transgraniczną. Podczas konferencji zaprezentowane zostały osiągnięcia programu oraz plany dot. perspektywy 2014-2020.
 • 2014-08-01
  Wszystkich Wnioskodawców dotacji z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 informujemy, że w związku z wyczerpaniem alokacji na Fundusz Mikroprojektów nabór wniosków został w chwili obecnej wstrzymany.
 • 2014-07-31
  Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Koncepcje, opracowane w Formularzu koncepcji projektu flagowego, można składać w formie papierowej w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w Ołomuńcu (Czechy) w terminie do 31 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Każda koncepcja musi być opracowana w polskiej i czeskiej wersji językowej.
 • 2014-07-16
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polska strona Euroregionu Silesia) zwraca się z prośbą o wypełnienie i odesłanie odpowiedzi na załączoną ankietę do dnia 28.07.2014r. na adres biuro@olza.pl. Poniższa ankieta jest dobrowolna i w pełni anonimowa. Ma na celu identyfikację przeszkód i potrzeb związanych ze współpracą transgraniczną na polsko-czesko-słowackim pograniczu w kontekście problematyki doradczo-szkoleniowej. Badanie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (strona polska Euroregionu Śląsk Cieszyński) i Institut EuroSchola w ramach projektu EURO-IN.
 • 2014-06-25
  W dniach 2-3 czerwca br. w Pokrzywnej odbyło się XLII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. Walne Zebranie Członków to organ stanowiący Stowarzyszenia, do dnia 2 czerwca 2014r. liczący 19 gmin członkowskich. Na początku obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania, stwierdzono prawomocność obrad, wyznaczono Sekretarza Walnego Zebrania.
 • 2014-06-24
  24 czerwca br. rozpoczynają się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Krajowa) zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.
 • 2014-06-17
  Uprzejmie informujemy, że Raciborska Izba Gospodarcza wspólnie z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry Polską częścią Euroregionu Silesia organizuje w dniu 23.06.2014 r. o godz. 13.00 spotkanie na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE w latach 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • 2014-06-11
  Wspólny Sekretariat Techniczny ogłasza kolejną edycją Konkursu na Najbardziej Inspirujący Projekt, którego celem jest zapoznanie opinii publicznej z kolejnymi ciekawymi projektami realizowanymi w ramach Programu. Zachęcamy do głosowania na projekty z naszego Euroregionu Silesia!!!