• 2015-11-16
  W dniu 04. 12. 2015 w hotelu NH Collection Olomouc Congress w Ołomuńcu odbędzie się ostatnie już Wydarzenie Roczne w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
 • 2015-11-16
  Fundacja Kukatko zaprasza do zapoznania się z nowym projektem "Polska: z czym to się je?" W ramach projektu powstają dwie publikacje książkowe, w których znane osobistości czeskiej kultury piszą o swoich przygodach z polską kuchnią.
 • 2015-11-09
  W całym okresie realizacji projektu „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia“ przeprowadzono wiele działań promocyjnych. Między innymi na zakończenie projektu parasolowego Fundusz zorganizowano II. Galę Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia (18.09.2015), o czym już pisaliśmy w naszych Aktualnościach. Ponadto Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry wydało: publikację, folder, film i podstronę na www. Szczegóły poniżej.
 • 2015-09-30
  Dnia 30.09.2015r. nastąpiło rzeczowe zakończenie realizacji projektu "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia" w okresie programowania UE 2007-2013. Projekt był realizowany od 01.04.2008 do 30.09.2015r. W tym okresie odbyło się 15. posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego i 6 procedur obiegowych EKS. Do Sekretariatu strony polskiej Euroregionu Silesia złożono 360 wniosków na realizację mikroprojektów, z tego 306 uzyskało dofinansowanie. 9 Mikrobeneficjentów zrezygnowało z realizacji projektu, co ostatecznie dało wynik 299 zrealizowanych mikroprojektów. Do 30.10.2015 trwa proces zamykania projektu i sporządzania ostatnich Raportów bieżących oraz końcowych wraz z Wnioskami o płatność.
 • 2015-09-25
  W dniu 24 września br. w Urzędzie Gminy w Świerklanach odbyło się spotkanie wójta i pracowników Gminy Świerklany z czeską Gminą Větřkovice i Gminą Jezdkovice oraz pracownikami Euroregionu Silesia. Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy Gminy Świerklany z gminami po drugiej stronie granicy oraz możliwość pozyskania środków finansowych na realizację projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowo-rekreacyjnym.
 • 2015-09-19
  18 września 2015 roku w Dworku nad Stawem w Wodzisławiu Śląskim – Zawadzie odbyła się uroczysta druga już Gala Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia zorganizowana przez polski Sekretariat Euroregionu Silesia, tj. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. W odróżnieniu od I Gali FM, która odbyła się w listopadzie 2011 roku w Bieńkowicach - wytypowano 20 kategorii, w których wybrano najlepsze mikroprojekty i przydzielono nagrody „Silesianki” oraz wyróżnienia w tych kategoriach. Nagrody otrzymali również czescy Partnerzy nagrodzonych projektów.
 • 2015-09-18
  W dniu 18 września 2015 roku w Wodzisławiu Śląskim odbyło się 46. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry (polskiej części Euroregionu Silesia). Walne Zebranie to organ stanowiący Stowarzyszenia, który do 18 września 2015r. liczył 22 gminy członkowskie. Jednym z ważniejszych punktów obrad Walnego Zebrania w Wodzisławiu Śląskim było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia Gminy Świerklany (powiat rybnicki). To już 23. Gmina członkowska. W 1998 roku, kiedy powstawał Euroregion Silesia, jego bazę członkowską stanowiły tylko 2 czeskie miasta i 7 polskich gmin i miast. W ciągu ponad 17 lat liczba członków znacznie się zwiększyła. Cieszy nas, że kolejna Gmina przystąpiła do naszego Stowarzyszenia. Liczymy na udaną współpracę!
 • 2015-09-14
  W dniu 09.09.2015 roku, odbyło się 1. posiedzenie Komitetu Monitorującego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Na posiedzeniu podjęto wiele ważnych decyzji co do dalszego przebiegu polsko-czeskiego programu. Zatwierdzono znaczną część dokumentów programowych, terminy naborów wniosków projektowych oraz harmonogram szkoleń na 2015r.