29 Euroregion Silesia - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
 • 2015-04-06
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2015r. w Ośrodku Współpracy Gospodarczej ul. Batorego 7 (III piętro) w Raciborzu (budynek siedziby Euroregionu) od godz. 10.00 odbędzie się szkolenie dla Beneficjentów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia na temat zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów.
 • 2015-03-25
  Wśród nominowanych projektów są, aż dwa z terenu Euroregionu Silesia! Wspólny Sekretariat Techniczny ogłasza kolejną edycją Konkursu na Najbardziej Inspirujący Projekt, którego celem jest zapoznanie opinii publicznej z kolejnymi ciekawymi projektami realizowanymi w ramach Programu. Do konkursu zostały nominowane projekty, których realizacja została zakończona najpóźniej w 2014 i 2015 roku. Projekty zostały nominowane przez pracowników czeskich urzędów krajskich i polskich urzędów marszałkowskich, którzy wybierali najlepsze projekty spośród tych zrealizowanych na obszarze danego regionu.
 • 2015-03-24
  W dniu 24 marca 2015r. w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach odbyła się międzynarodowa konferencja polsko – czeska dotycząca współpracy transgranicznej. Konferencja miała charakter podsumowujący dotychczasową współpracę placówek udzielających całodobowego wsparcia z terenu pogranicza polsko - czeskiego. Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach od wielu lat współpracuje z placówkami całodobowego wsparcia z terenu Republiki Czeskiej.
 • 2015-03-12
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji postanowiło aktywnie wspierać używanie języków mniejszościowych oraz języka kaszubskiego w życiu codziennym. Cel kampanii, jakim jest zwiększenie obecności języków mniejszościowych i języka regionalnego (kaszubskiego) w szkole, w miejscu zamieszkania, w życiu gospodarczym i społecznym – Ministerstwo zamierza osiągnąć właśnie poprzez kampanię promocyjną. W Polsce językami mniejszościowymi są: białoruski, czeski, hebrajski, jidysz, karaimski, litewski, łemkowski, niemiecki, ormiański, romski, rosyjski, słowacki, tatarski oraz ukraiński, językiem regionalnym jest język kaszubski.
 • 2015-03-09
  Wszystkich zainteresowanych dotacjami z Funduszu mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 informujemy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zostało zakończone. Nowe wnioski o dotacje będą przyjmowane po otwarciu naboru nowego Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014-2020. Planowany termin uruchomienia naboru to początek 2016 roku.
 • 2015-03-02
  W dniu 26 lutego 2015r. w Krawarzu (RCz) odbyło się XV. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone do dnia 21.01.2015r. w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w programie POWT RCz-RP 2007-2013.
 • 2015-02-20
  We wtorek 17 lutego br. w hotelu „Racibor” w Raciborzu odbyło się pierwsze z sześciu szkoleń specjalistycznych zaplanowanych w ramach projektu „EURO-IN” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Institut EuroSchola. Tematyka szkolenia była skupiona wokół podstawowego słownictwa – polskiego i czeskiego, używanego we współpracy transgranicznej. Uczestniczący w szkoleniu przedstawiciele lokalnych samorządów polskiej i czeskiej strony Euroregionu Silesia mieli możliwość zaznajomienia się z realiami funkcjonowania Polski i Republiki Czeskiej (ich historią, geografią, współczesnością, znanymi postaciami charekterystycznymi dla obu krajów, wzajemnymi stereotypami, różnicami w systemie samorządowym, różnicami w systemie edukacji).
 • 2015-02-13
  Prace nad uruchomieniem Funduszu Mikroprojektów EWT 2014-2020 na naszym pograniczu nabierają tempa. W Karpaczu (11 i 12 luty br.) przedstawiciele instytucji Zarządzającej i Koordynatora Krajowego, a także euroregionów i kontrolerów, przygotowujących program czesko-polski na lata 2014-2020 odbyli kolejne, czwarte już spotkanie poświęcone Funduszowi Mikroprojektów w ramach nowego Programu "Interreg V – A" na naszej granicy.