Euroregion Silesia w liczbach

EUROREGION SILESIA część czeska
česká část
część polska
polská část

razem
celkem

stan na 25.09.2017

Euroregion Silesia-CZ Stowarzyszenie Gmin
Dorzecza Górnej Odry
powierzchnia w km2
rozloha v km2
1 243 1 562 2 790
liczba obywateli w tys.
počet obyvatel v tis.
482 289 771
liczba członków
počet členských obcí
50 22 72
członkowie specjalni
członkowie wspierający
přidružené členské organizace
5 2 7
dotčené okresy/powiaty Opava
Bruntál - część
Nový Jičín - część
Ostrava-město - część
raciborski
głubczycki
wodzisławski - część
 rybnicki - część
8
województwa
dotčené kraje/vojvodství
morawskośląskie śląskie
opolskie
3
siedziba
správní sídlo
Opava Racibórz 2