Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Biuletyn Euroregionu Silesia

Biuletyn wydawany jest w ramach projektu własnego Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu z partnerem czeskim Euroregion Silesia - CZ pt. "Biuletyn Euroregionu Silesia", nr projektu PL.3.22/3.3.04/11.02249.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa RP
"Przekraczamy Granice"

 

Łącznie strona polska Euroregionu Silesia wydała 6 numerów dwumiesięcznika w następujących terminach: 10.2011, 12.2011, 02.2012, 04.2012, 06.2012 i 08.2012.

--------------------------------------------------------

Kontynuacja wydawnictwa w 2013r./2014r.

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Kontynuacja wydawnictwa w latach 2018/2019r.

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Kontynuacja wydawnictwa w latach 2020/2021r.

-------------------------------------------------------

------------

 

------------

Wersje w języku czeskim na stronie
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=euroregion-silesia-bulletin

----------------

Biuletyn wydawany jest w ramach projektu własnego Stowarzyszenia "Euroregion Silesia - CZ" z/s w Opawie z partnerem polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
"Przekraczamy Granice"

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"