Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Terminy naborów

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
z „Funduszu
Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Euroregion Silesia (strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry)
jako Zarządzający
Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska
ogłasza, iż z dniem 01.04.2016r. zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty
z „Funduszu
Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”

Treść Ogłoszenia o otwarciu naboru

Harmonogram naborów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Ostateczny termin złożenia wniosku do Euroregionu Termin Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Dodatkowe warunki ograniczające nabór
Ogłoszenie naboru Wniosków do Funduszu Mikroprojektów 01.04.2016r.
1 16.05.2016
godz. 23:59
28.07.2016 zmiana daty na 04.08.2016 brak
2 03.10.2016
godz. 23:59
20.12.2016 brak
3 16.01.2017 20.04.2017 brak
4 29.05.2017 07.09.2017 brak
5 30.10.2017 01.02.2018
zmiana terminu na 15.02.2018
brak
6 05.03.2018 14.06.2018 brak
7 04.03.2019 13.06.2019 brak
8 03.09.2019
zmieniono ze względu na przerwę w działaniu systemu MS2014+
w dniach 03.09-04.09.2019

05.09.2019
12.12.2019

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

 

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

9 03.03.2020 18.06.2020

zmiana terminu na 25.06.2020

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

10 07.09.2020 10.12.2020

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

11 09.03.2021 17.06.2021 Szczegółowe warunki :
Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022
12 28.06.2021 16.09.2021

 

Szczegółowe warunki :

  • Nabór tylko do OP3
  • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

 

13 07.09.2021 16.12.2021

Szczegółowe warunki :

  • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

    Nabór dotyczy wszystkich osi priorytetowych tj. OP2, OP3, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów z 12. naboru.
14 04.11.2021 10.02.2022

Szczegółowe warunki :

  • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

    Nabór dotyczy wszystkich osi priorytetowych tj. OP2, OP3, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów z 13. naboru.
  Z dniem 05.11.2021 nabór wniosków zostaje wstrzymany    
  16.12.2021 ponownie otwarto nabór wniosków do FM    
15 25.02.2022 19.05.2022 szczegółowe warunki naboru zostaną doprecyzowane w 01/2022

 

 

Zestawienie zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie mikroprojektów wg. numeru naboru:

1. Zestawienie - 1. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 16.05.2016

2. Zestawienie - 2. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 03.10.2016

3. Zestawienie - 3. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 16.01.2017

4. Zestawienie - 4. Nabór wnioskow do FM 2014-2020 - do 29.05.2017

5. Zestawienie - 5. Nabór wnioskow do FM 2014-2020 - do 30.10.2017

6. Zestawienie - 6. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 05.03.2018

7. Zestawienie - 7. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 04.03.2019

8. Zestawienie - 8. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 05.09.2019

9. Zestawienie - 9. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 03.03.2020

10. Zestawienie - 10. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 07.09.2020

11. Zestawienie - 11. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 09.03.2021

12. Zestawienie - 12. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 28.06.2021

13. Zestawienie - 13. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 07.09.2021

14. Zestawienie - 14. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 04.11.2021

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"