Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Szkolenia


Wykaz szkoleń dla Beneficjentów / Seznam školicích kurzů pro příjemce

Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie Silesia

Fond malých projektů (FMP) v Euroregionu Silesia
Lp. Data szkolenia /godzina Datum/čas školení Miejsce / Místo Grupa Docelowa / Cílová skupina Tematyka szkolenia / Témata školení
1.

05.12.2023 /
5. 12. 2023

9:50 - 13:00

LYSKI - Sala OSP Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027


 

Ogólne zasady programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 - przedstawiciel Instytucji Krajowej/Wspólnego Sekretariatu Programu/ Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 – zasady realizacji oraz kwalifikowalność kosztów:

 • Priorytet 2 „Turystyka” Cel 2.1. - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
 • Priorytet 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego

Program wersja PL

Program wersja CZ

Prezentacje ze szkolenia:

1) Ogólne zasady programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 - przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu - Karolina Jarnot

2) Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach Interreg Czechy - Polska 2021-2027 – zasady realizacji oraz kwalifikowalność kosztów - przedstawiciele Euroregionu Silesia - Daria Kardaczyńska oraz Roman Tománek.
 

2.

07.12.2023 /
7. 12. 2023

9:50 - 13:00
RUDYSZWAŁD - Sala OSP Rudyszwałd, ul. Zagumnie 31, 47-460 Rudyszwałd

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027

Ogólne zasady programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 - przedstawiciel Instytucji Krajowej/Wspólnego Sekretariatu Programu/ Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 – zasady realizacji oraz kwalifikowalność kosztów:

 • Priorytet 2 „Turystyka” Cel 2.1. - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
 • Priorytet 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego

Program wersja PL

Program wersja CZ

Prezentacje :

1) Ogólne zasady INTERREG CZ-PL 2021 - 2027 - dr Witold Wieczorek - DWT/MFiPR RP

2) FMP CZ-PL 2021-2027 w Euroregionie Silesia - Daria Kardaczyńska oraz Roman Tomanek

3) Pożyczki NGO - prezentacja IK

3.

05.02.2024 /
5. 2. 2024

9:30 - 15:00

Urząd Marszałkowski : Województwo Morawskośląskie - Moravskoslezský kraj 

Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava,

sala posiedzeń sejmiku C210 i sala D200 / zasedací místnost zastupitelstva kraje C210 a předsálí D200


Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców programu Interreg Czechy-Polska
2021-2027 w tym Fundusz małych projeków w MSK

Základní a aktuální informace programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 (zástupce MSK/Národního orgánu/Společného sekretariátu programu) / Ogólne i aktualne zasady programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 (przedstawiciel MSK/Instytucji Krajowej/Wspólnego Sekretariatu programu)
 • Fondy malých projektů programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 (zástupce euroregionů) / Fundusze małych projektów programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 (przedstawiciel euroregionów):
  a) Priorita 2 „CESTOVNÍ RUCH“ / Prioritet 2 „TURYSTYKA“
  b) Priorita 4 „SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL“ / Prioritet 4 „WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW“
 • Diskuse / Dyskusja
 • Konzultace projektových záměrů - Fond malých projektů / Konzultacja propozycji – Fundusz małych projektów

Program szczegółowy

Mapka - parkowanie

Link to elektronicznej rejestracji (obowiązkowy)

4.

06.02.2024 /
6. 2. 2024

14:00 - 16:30


Zasedací místnost č. 306 zastupitelstva města Ostravy – budova Nové radnice, Prokešovo náměstí 8,
729 30 Ostrava

/

sala nr. 306 Rady miasta Ostrawa - budynek Nowego ratusza,
Prokešovo náměstí 8,
729 30 Ostrava

POZVÁNKA / ZAPROSZENIE

na Školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektů
v rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027

na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projeków
w ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027

Fondy malých projektů programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027/ Fundusze Małych Projektów
programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027:
 • Priorita 2 „CESTOVNÍ RUCH“ / Priorytet 2 „TURYSTYKA“
 • Priorita 4 „SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL“ / Priorytet 4 „WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW“

Diskuse, konzultace projektových záměrů / Dyskusja, konsultacja propozycji projektowych

Szczegółowy program

5.

19.02.2024 /
19. 2. 2024

10:00 - 13:00

Sala kameralna w Centrum Kultury i Sportu TKALNIA
ul. Wojska Polskiego 20, 48-130 Kietrz


sál v Centrum Kultury i Sportu TKALNIA, ul. Wojska Polskiego 20, 48-130 Kietrz,

POZVÁNKA / ZAPROSZENIE

na Školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektů
v rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027

na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projeków
w ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027

Ogólne zasady programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 - przedstawiciel Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 – zasady realizacji oraz kwalifikowalność kosztów:

 • Priorytet 2 „Turystyka” Cel 2.1. - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
 • Priorytet 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego

Program

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o:

lub

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2024 r.

Prezentacja ze szkolenia

--

Školení budou mít stejný tématický rozsah a budou se týkat:

 • Obecná pravidla Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (velký program)
 • FMP - Priorita 4 - SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL - Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.
 • FMP - Priorita 2 - CESTOVNÍ RUCH - Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Pokud se chcete přihlásit na jedno z výše uvedených školení, prosím:

nebo

 • zašlete svou přihlášku e-mailem na e.lachmanska@euroregion-silesia.pl s uvedením: termínu školení, jména a příjmení účastníka, názvu instituce

Přihlášky je nutné podat nejpozději do 15. 2. 2024.

6.

22.02.2024 /
22. 2. 2024

9:00 - 12:00

Sala w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce

 sál v Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce

POZVÁNKA / ZAPROSZENIE

na Školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektů
v rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027

na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projeków
w ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027

Ogólne zasady programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 o przedstawiciel Instytucji Krajowej/Wspólnego Sekretariatu Programu/ Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 – zasady realizacji oraz kwalifikowalność kosztów:

 • Priorytet 2 „Turystyka” Cel 2.1. - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
 • Priorytet 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego

Program

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o:

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2024 r.

1) Prezentacja - INTERREG CZ-PL 2021-2027 (duże projekty) - RPK Bielsko-Biała

2) Prezentacja FMP 2021-2027 w Euroregionie Silesia - ER Silesia

--

Školení budou mít stejný tématický rozsah a budou se týkat:

 • Obecná pravidla Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (velký program)
 • FMP - Priorita 4 - SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL - Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.
 • FMP - Priorita 2 - CESTOVNÍ RUCH - Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Pokud se chcete přihlásit na jedno z výše uvedených školení, prosím:

 • vyplňte formulář dostupný na odkazu https://forms.gle/ft1XGtL8vpgjpU4V9
  nebo
 • zašlete svou přihlášku e-mailem na e.lachmanska@euroregion-silesia.pl s uvedením: termínu školení, jména a příjmení účastníka, názvu instituce
Přihlášky je nutné podat nejpozději do 15. 2. 2024.
7.

07.03.2024 /
7. 3. 2024


10.00 - 13.00

Sala Narad w Urzędzie Gminy Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

/

sál v Urzędzie Gminy Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik


 

POZVÁNKA / ZAPROSZENIE

na Školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektův rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027

na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projekóww ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027

Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 – zasady realizacji oraz kwalifikowalność kosztów:

 • Priorytet 2 „Turystyka” Cel 2.1. - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
 • Priorytet 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego

W celu zgłoszenia uczestnictwa w jednym z powyższych szkoleń, prosimy o:

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Podczas szkolenia zostanie zapewniony poczęstunek.

Prezentacja ze szkolenia

--

Školení budou mít stejný tématický rozsah a budou se týkat:

 • Obecná pravidla Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (velký program)
 • FMP - Priorita 4 - SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL - Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.
 • FMP - Priorita 2 - CESTOVNÍ RUCH - Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Chcete-li se přihlásit do některého z výše uvedených školení, prosím:

Počet míst je omezen a rozhoduje pořadí přihlášek. Účast na školení je bezplatná. Během školení bude zajištěno občerstvení.

8.

18.03.2024 /
18. 3. 2024


10.00 - 13.00

Sala bankietowa
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Rekreacji w Świerklanach

ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany

/

 sál v Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach

ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany


 

POZVÁNKA / ZAPROSZENIE

na Školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektův rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027

na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projekóww ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027

Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 – zasady realizacji oraz kwalifikowalność kosztów:

 • Priorytet 2 „Turystyka” Cel 2.1. - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
 • Priorytet 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego

W celu zgłoszenia uczestnictwa w jednym z powyższych szkoleń, prosimy o:

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Podczas szkolenia zostanie zapewniony poczęstunek.

Prezentacja ze szkolenia

--

Školení budou mít stejný tématický rozsah a budou se týkat:

 • Obecná pravidla Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (velký program)
 • FMP - Priorita 4 - SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL - Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.
 • FMP - Priorita 2 - CESTOVNÍ RUCH - Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Chcete-li se přihlásit do některého z výše uvedených školení, prosím:

Počet míst je omezen a rozhoduje pořadí přihlášek. Účast na školení je bezplatná. Během školení bude zajištěno občerstvení.

9.

17.04.2024 /
17. 4. 2024


14.30 - 17.00

Sala posiedzeń Rady Miasta na parterze Ratusza (Hlásky), Horní náměstí 69, Opawa

/

zasedací místnost rady města v přízemí budovy radnice (Hlásky), Horní náměstí 69, Opava

POZVÁNKA / ZAPROSZENIE

na Školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektův rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027

na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projekóww ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027

PROGRAM ŠKOLENÍ / PROGRAM SZKOLENIA:

14:00 – 14:30         Registrace účastníků a přivítání / Rejestracja uczestników i przywitanie
14:30 – 17:00        

•    Fondy malých projektů programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027/ Fundusze Małych Projektów programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027:

-    Priorita 2 „CESTOVNÍ RUCH“ / Priorytet 2 „TURYSTYKA“
-    Priorita 4 „SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL“ / Priorytet 4 „WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW“
10. 12.06.2024 /
12. 6. 2024

14.30 - 17.00

Školící místnost ve 4NP budovy MěÚ, Divadelní 1, Nový Jičín

/

Sala szkoleniowa na 4 piętrze budynku Urzędu Miejskiego, Divadelní 1, Nowy Jiczyn

POZVÁNKA / ZAPROSZENIE

na Školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektův rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027

na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projekóww ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027

PROGRAM ŠKOLENÍ / PROGRAM SZKOLENIA:

14:00 – 14:30         Registrace účastníků a přivítání / Rejestracja uczestników i przywitanie
14:30 – 17:00        

•    Fondy malých projektů programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027/ Fundusze Małych Projektów programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027:

-    Priorita 2 „CESTOVNÍ RUCH“ / Priorytet 2 „TURYSTYKA“
-    Priorita 4 „SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL“ / Priorytet 4 „WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW“
11.

17.06.2024 /
17. 6. 2024

10.00 - 13.00

Sala Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy Głubczyce
ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce (I piętro, sala nr 23)

ZAPROSZENIE
na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projekóww ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027

POZVÁNKA
na Školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektův rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027

Program szkolenia
09:50 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 12:30 Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 – zasady realizacji oraz kwalifikowalność kosztów.

Zakres tematyczny:
Priorytet 2
„Turystyka” Cel 2.1. - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
Priorytet 4
„Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego
o przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry i Euroregionu Silesia - CZ

12:30 – 13:00 Pytania, dyskusja

         
         
         

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"