Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wykorzystanie alokacji

Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Euroregionie Silesia

  Środki dostępne w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia - cała polska alokacja EFRR 3 315 000,00 EUR
  Kwota zwiększenie alokacji FM (EFRR) 28 900,00 EUR
  Alokacja FM w Euroregionie Silesia po stronie PL (EFRR)

3 343 900,00 EUR

  ------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------
1 Środki przyznane na I Posiedzeniu EKS 373 179,41 EUR
2 Środki przyznane na II Posiedzeniu EKS 299 772,63 EUR
3 Środki przyznane na III Posiedzeniu EKS 482 679,90 EUR
4 Środki przyznane na IV Posiedzeniu EKS 312 824,78 EUR
5 Środki przyznane na V Posiedzeniu EKS 217 563,25 EUR
6 Środki przyznane na VI Posiedzeniu EKS 315 918,44 EUR
7 Środki przyznane na VII Posiedzeniu EKS 214 281,39 EUR
8 Środki przyznane na VIII Posiedzeniu EKS 393 452,92 EUR
9

Środki przyznane na IX Posiedzeniu EKS
wraz z Procedurą Obiegową nr 2

202 445,15 EUR
10 Środki przyznane na X Posiedzeniu EKS 173 414,04 EUR
11 Środki przyznane na XI Posiedzeniu EKS 283 039,23 EUR
12 Środki przyznane na XII Posiedzeniu EKS 299 425,48 EUR
13 Środki przyznane na XIII Posiedzeniu EKS 496 020,28 EUR
14 Środki przyznane na XIV Posiedzeniu EKS 77 399,96 EUR
15 Środki przyznane na XV Posiedzeniu EKS 173 437,33 EUR
  ------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------
  Łączna wartość przyznanego dofinansowania z EFRR na mikroprojekty (wg. decyzji EKS) 4 314 854,19 EUR
    ------------------------
  Alokacja FM 3 343 900,00 EUR
  Oszczędności z rozlicznych mikroprojektów - wg. stanu na 27.10.2015 1 002 173,28 EUR
  ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------
  Alokacja FM + oszczęności 4 346 073,28 EUR
  Kwota niewykorzystanych środków z alokacji (pozostało niewykorzystane) - stan na 27.10.2015 31 219,09EUR
  % wykorzystania alokacji FM w ER Silesia po PL stronie - stan na 27.10.2015 99,07 %

 

Informacje o realizacji Funduszu Mikroprojektów po stronie polskiej Euroregionu Silesia - stan na 30.06.2014r.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"