Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

2019-11-29
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry wspólnie z Euroregionem Silesia – CZ oraz Partnerami projektu Miastem Wodzisław Śląski, Město Budišov nad Budišovkou , Obec Jeseník nad Odrou, realizuje projekt „Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia. W ramach w/w projektu z dniem 02.12.2019 r. ogłaszamy międzynarodowy publiczny konkurs plastyczny pod tytułem „Zaprojektuj Silesiankę”.
2019-10-18
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu (Zarządzający FM) zaprasza Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach 6 i 7 naboru na szkolenie z zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.
2019-10-16
Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Regionalny Punkt Kontaktowy programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pn. „Program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze”, dnia 24 października br. w Bielsku-Białej, w Hotelu BIT (http://hotelbit.pl/). Konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania m.in. efektów współpracy polskich i czeskich partnerów będących rezultatem realizowanych projektów, promocji Interreg V-A RCz-PL, postępów we wdrażaniu mikroprojektów administrowanych przez Euroregion Silesia, przekazaniu informacji o możliwości składania małych projektów w ramach naboru do OP2 w Euroregionie Beskidy oraz przedstawieniu bliższych informacji o przyszłości czesko-polskiego programu współpracy transgranicznej po 2020 roku.
2019-10-11
W dniach 10-11.10.2019 w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie networkingowe dla nauczycieli z terenu Euroregionu Silesia. Spotkania są organizowane na całym pograniczu polsko-czeskim tj. w 6 euroregionach.

Nasze projekty

stan na dzień 30.06.2018

20

Lat
Działalności

4

Okresy
programowania

978

Zrealizowanych
mikroprojektow

13,8MLN €

Zakontraktowanych
środków

Fundusze Unii Europejskiej

Informacje

1% podatku
Zamówienia publiczne
Euroregiony w Polsce
Linki
stan na dzień 30.09.2018

20

Lat
Działalności

73

Gminy
członkowskie

768tyś.

Mieszkańców

2790KM2

Powierzchni

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"