Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

2018-12-13
W dniu 12 grudnia 2018 roku w Raciborzu odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Najważniejszymi punktami porządku obrad były wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz do Prezydium Euroregionu Silesia.
2018-12-11
Informujemy, iż od dnia 08.11.2018 obowiązuje aktualizacja kilku załączników w "Wytycznych dla Wnioskodawcy" w ramach Funduszu Mikroprojektów. Szczegóły w Zaleceniu Metodologiczny nr 2 w zakładce "Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania".
2018-12-03
Od poniedziałku 19 listopada do 29 listopada 2018 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu można było oglądać wystawę promującą program współpracy transgranicznej na pograniczu czesko-polskim INTERREG V-A Republika Czeska – Polska pn. „Wędrówka projektów dobrych praktyk zrealizowanych w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego”.
2018-11-27
W dniach 22-23 listopada 2018r. w Hotelu Spa LASKOWAO w Jankowicach odbyło się spotkanie pracowników Sekretariatów (PL i CZ) Euroregionu Silesia – Spotkanie podsumowujące projekt (działanie kluczowe nr 4.1) pt.: „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”. Celem spotkania pracowników Sekretariatów (PL i CZ) Euroregionu Silesia było podsumowanie wyników wzajemnej współpracy transgranicznej na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz omówienie perspektyw na przyszłość, spotkanie odbyło się pod nazwą: „Wczoraj, dziś, jutro – Euroregion Silesia”.

Nasze projekty

stan na dzień 30.06.2018

20

Lat
Działalności

4

Okresy
programowania

978

Zrealizowanych
mikroprojektow

13,8MLN €

Zakontraktowanych
środków

Fundusze Unii Europejskiej

Informacje

1% podatku
Zamówienia publiczne
Euroregiony w Polsce
Linki
stan na dzień 30.09.2018

20

Lat
Działalności

73

Gminy
członkowskie

768tyś.

Mieszkańców

2790KM2

Powierzchni

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"