Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

2020-03-17
Wstępne zalecenia, jak postępować przy ocenie kwalifikowalności wydatków, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zalecenia zostały wydane w oparciu o wstępne oświadczenie KE. Ostateczne zalecenie opublikujemy po wydaniu wiążącego stanowiska ze strony KE.
2020-03-12
W związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID19) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Wojewody Śląskiego, za zgodą Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Stowarzyszenia w tym ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa zwracamy się z prośbą do Beneficjentów Mikroprojektów oraz potencjalnych wnioskodawców o załatwianie wszelkich spraw poprzez e-mail lub telefonicznie.
2020-03-10
Aktualizacja (12.03.2020). Ze względu na podjęte w Rzeczpospolitej Polskiej (Instytucja Krajowa programu) oraz w Republice Czeskiej (Republika Czeska jest Instytucją Zarządzającą Programem INTERREG V-A RCz-RP) środki bezpieczeństwa, dotyczące koronawirusa COVID-19, informujemy Państwa, że wszystkie Państwa ewentualne prośby/wnioski, związane z zaistniałą sytuacją i komplikacjami podczas realizacji działań projektu będą rozwiązywane indywidualnie z pracownikami Euroregionu Silesia.
2020-03-03
Aktualizacja : od godz. 11.45 uruchomiono system. Można już normalnie pracować na wnioskach...Informujemy, iż otrzymaliśmy informację od administratora systemu tj. czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, że trwa dodatkowa konserwacja systemy i do godz. 12.00 system nie będzie działał. Po godz. 12.00 ma już funkcjonować normalnie. W związku z trwającym 9. naborem wniosków do FM będziemy Państwa na bieżąco informować o przywróceniu systemu do pełnej funkcjonalności.

Nasze projekty

stan na dzień 30.06.2018

20

Lat
Działalności

4

Okresy
programowania

978

Zrealizowanych
mikroprojektow

13,8MLN €

Zakontraktowanych
środków

Fundusze Unii Europejskiej

Informacje

1% podatku
Zamówienia publiczne
Euroregiony w Polsce
Linki
stan na dzień 30.09.2018

20

Lat
Działalności

73

Gminy
członkowskie

768tyś.

Mieszkańców

2790KM2

Powierzchni

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"