Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wniosek aplikacyjny

Wniosek aplikacyjny FMP 2021-2027
Formulář žádosti o FMP 2021-2027

Aplikacja FMP.CZ-PL.EU do portal służący do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Małych Projektów w Euroregionach CZ/PL w latach 2021-2027 w prgramie INTERREG Czechy-Polska.

Aplikacja znajduje się pod adresem http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html

Aplikace FMP.CZ-PL.EU je portál pro podávání žádostí o financování z Fondů malých projektů v Euroregionech CZ/PL v letech 2021-2027 v programu INTERREG Česká republika-Polsko.

Aplikace je dostupná na http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.htm

-----------------------------

W okresie programowania 2021-2027 Fundusze Małych Projektów programu INTERREG Czechy-Polska mają indywidualny portal do składania i administrowania FMP.  Został on stworzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Oznacza to, że skłądając "Mały projekt" korzystamy z aplikacji http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html, a w przypadku składania wniosku do dużego progamu wykorzystywana jest inna aplikacja ISKP21+ (mssf.cz).

Tym z Państwa, którzy planują złożenie wniosku do Funduszu Małych Projektów proponujemy zapoznanie się z uruchomioną aplikacją poprzez zarejestrowanie się i przegląd dostępnych tam funkcji.

V programovém období 2021-2027 mají Fondy malých projektů programu INTERREG Česká republika-Polsko individuální portál pro podávání a správu FMP. Vytvořilo ji Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. To znamená, že při podání „Malý projekt“ používáme aplikaci http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html a při podání přihlášky na velký program další aplikaci ISKP21+ (mssf.cz). .

Pro ty z vás, kteří plánují podat žádost do Fondu malých projektů, doporučujeme seznámit se se spuštěnou aplikací registrací a prozkoumáním funkcí, které jsou zde k dispozici.

-----------------------------

  • Wzór wniosku o dofinansowanie z komantarzami - wersja PL
     
  • Vzor žádosti o financování s komentářem - verze CZ

----------------------------

  • Instrukcja wypełniania wniosku - wersja PL
     
  • Instrukce pro vyplnění žádosti - verze CZ

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"