Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Mapa

Polska część Euroregionu leży w dorzeczu górnej Odry i obejmuje Kotlinę Raciborską, część Płaskowyżu Głubczyckiego, część Płaskowyżu Rybnickiego i Kotliny Ostrawskiej, obejmuje obszar 1.496,59 km², zamieszkuje ją ok. 286 tys. ludzi.

 

Mapa z atrakcjami turystycznymi Euroregionu Silesia do pobrania tutaj.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"