Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Szkolenia

Materiały szkoleniowe:

Wykaz szkoleń w ramach
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia

 Data szkolenia
/godzina
Miejsce Dla kogo Tematyka szkolenia
1 31.01.2008
Rozpoczęcie godz. 1100
Urząd Gminy
Branice
Kwalifikowalni wnioskodawcy Ogólne informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
2 07.02.2008
08.02.2008
Rozpoczęcie godz. 1000
Urząd Miasta
Racibórz
Kwalifikowalni wnioskodawcy Ogólne informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
3 18.02.2008
Rozpoczęcie godz. 1100
Urząd Miasta
Głubczyce
Kwalifikowalni wnioskodawcy Ogólne informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
4 20.02.2008 - Rozpoczęcie godz. 1000 Urząd Stanu Cywilnego
Wodzisław Śląski
Kwalifikowalni wnioskodawcy Ogólne informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
5 16.04.2008 - od 1600 do 1800 Urząd Miasta Racibórz
Sala Kolumnowa
Pozarządowe organizacje Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
6 14.05.2008 - od 1000 do 1300 Wiejski Dom Kultury
ul. M.Kopernika 8
44-350 Gorzyce
Kwalifikowalni wnioskodawcy
- wszyscy
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
7 21.05.2008 - od 1000 do 1300 Urząd Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana
Kwalifikowalni wnioskodawcy
- wszyscy
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
8 27.05.2008 - od 1000 do 1300 Urząd Gminy Lubomia
ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia
Kwalifikowalni wnioskodawcy
- wszyscy
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
9 05.06.2008 - od 1000 do 1300 Urząd Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1a
44-295 Lyski
Kwalifikowalni wnioskodawcy
- wszyscy
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
10 17.06.2008 - od 900 do 1200 Urząd Gminy
Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
Kwalifikowani wnioskodawcy
- wszyscy
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
11 15.07.2008 - od 1000 do 1300 Urząd Miejski
w Kietrzu
ul. 3-go Maja 1
48-180 Kietrz
Kwalifikowani wnioskodawcy
- wszyscy
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
12 25.08.2008 - od 1200 do 1500 Sala Kameralna
w Rydułtowach
(obok USC)
ul. Raciborska 369
44-280 Rydułtowy
Kwalifikowani wnioskodawcy
- wszyscy
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
13 02.10.2008 - od 1000 do 1300 Urząd Miasta Rybnika
ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik
Kwalifikowani wnioskodawcy
- wszyscy
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
14 07.10.2008 - od 900 do 1200 Urząd Miejski
w Baborowie
(parter, pokój nr 5)
ul. Dąbrowszczaków 2a
48-120 Baborów
Kwalifikowani wnioskodawcy
- wszyscy
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
15 01.06.2009 - od 900 do 1200 Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów I, II
i III Nabór
- projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
16 02.06.2009 - od 900 do 1200 Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów I, II
i III Nabór
- projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
17 03.06.2009 - od 900 do 1200 Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów I, II
i III Nabór
- projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
18 04.06.2009 - od 900 do 1200 Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów I, II
i III Nabór
- projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
19 28.10.2009 - od 1000 do 1300 Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów
IV Nabór - projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
20 18.05.2010 - od 900 do 1245 Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów
V Nabór - projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
21 12.10.2010 - od 900 do 1245 Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów
VI Nabór - projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
22 28.10.2010 - od 1000 do 1230 Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Potencjalni wnioskodawcy z terenu województwa śląskiego zainteresowani opracowaniem i realizacją wspólnych polsko-czeskich projektów w ramach dziedzin wsparcia programu cieszących się dotychczas najmniejszym zainteresowaniem. Zasady opracowania i realizacja "dużych" projektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
23 23.02.2011 - od 1000 do 1240 Urząd Gminy
Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac
Kwalifikowalni wnioskodawcy Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
24 16.06.2011 - od 1000 do 1300 Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów
VII Nabór - projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach
POWT RCz-RP 2007-2013
25 20.10.2011 -
od 900 do 1200

 

Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów
VIII Nabór - projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach
POWT RCz-RP 2007-2013
26 09.11.2011 -
od 900 do 1200
Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów "Rozliczanie kosztów osobowych w tym: umowy o pracę, umowy cywilno-prawne oraz delegacje służbowe"
27 16.11.2011 -
od 900 do 1200
Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów "Zasady promocji obowiązujące w ramach Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013"
28 18.06.2012 -
od 1000 do 1300
Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów
IX Nabór - projekty zatwierdzone
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach
POWT RCz-RP 2007-2013
29 17.07.2012 -
od 1000 do 1300
Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz

Beneficjenci Mikroprojektów
IX Nabór - projekty zatwierdzone
oraz pozostałe projekty

Zasady rozliczania kosztów osobowych i umów cywilno - prawych
oraz zasady promocji obowiązujące w mikroprojektach realizowanych
w ramach POWT
RCz – RP 2007-2013
30 20.09.2012
od 1000 do 1300
Sala konferencyjna na Zamku Piastowskim w Raciborzu
ul. Zamkowa 2
Kwalifikowalni wnioskodawcy Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
31 18.10.2012
od 1000 do 1300
Sala konferencyjna na Zamku Piastowskim w Raciborzu
ul. Zamkowa 2
Kwalifikowalni wnioskodawcy w szczególności:
- Pozarządowe organizacje non-profit (NGO)
- Izby gospodarcze
- Inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit
Możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013
32 18.12.2012
od 1000 do 1300
Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz

Beneficjenci Mikroprojektów
X Nabór - projekty zatwierdzone
oraz pozostałe projekty

Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach
POWT RCz-RP 2007-2013
33 05.02.2013
od 1000 do 1330
Starostwo Powiatowe w Głubczycach sala nr 109 Kwalifikowalni wnioskodawcy Szkolenie dla wnioskodawców Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z zakresu prawidłowego przygotowywania projektów i mikroprojektów
34

04.04.2013
od 1000 do 1300

Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz

Beneficjenci Mikroprojektów
XI Nabór - projekty zatwierdzone
oraz pozostałe projekty

Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach
POWT RCz-RP 2007-2013
35 21.05.2013
od 1000 do 1300
Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz

Beneficjenci Mikroprojektów
X i XI Nabór - projekty zatwierdzone
oraz pozostałe projekty

Zasady rozliczania kosztów osobowych i umów cywilno - prawych
obowiązujące w mikroprojektach realizowanych
w ramach POWT
RCz – RP 2007-2013
36

11.02.2014
od 10 00 do 13 00

 

Hotel POLONIA
Plac Dworcowy 16
47-400 Racibórz
Sala konferencyjna
Beneficjenci Mikroprojektów
XII i XIII Nabór - projekty zatwierdzone
oraz pozostałe projekty
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach
POWT RCz-RP 2007-2013
37 04.03.2014
od 1400 do 1600
Szkoła Podstawowa nr 15
ul. Słowackiego 48
47-400 Racibórz
sala komputerowa
Beneficjenci Mikroprojektów
XII Nabór - projekty w realizacji
 
Benefit 7 – wniosek o płatność za Mikroprojekt w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 
38 21.05.2014
od 1300 do 1500
Szkoła Podstawowa nr 1 w Raciborzu
ul.Cecylii 30
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów
XII i XIII Nabór - projekty w realizacji
Benefit 7 – wniosek o płatność za Mikroprojekt w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013
39

11.12.2014
od 1000 do 1300

Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów
XIII i XIV Nabór - projekty w realizacji
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach
POWT RCz-RP 2007-2013
40 13.01.2015
od 1350 do 1600
Szkoła Podstawowa nr 15
ul. Słowackiego 48
47-400 Racibórz
sala komputerowa B24
Beneficjenci Mikroprojektów
XIII i XIV Nabór
Benefit 7 – wniosek o płatność za Mikroprojekt w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013
41 22.04.2015
od 1000 do 1300
Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Beneficjenci Mikroprojektów
XIV i XV Nabór - projekty w realizacji
Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach
POWT RCz-RP 2007-2013
42 25.06.2015
od 1000 do 1300
Sala konferencyjna na Zamku Piastowskim w Raciborzu
ul. Zamkowa 2
Zainteresowane osoby/instytucje Podsumowanie realizacji Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 oraz wprowadzenie do zasad realizacji Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP na lata 2014-2020

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"