Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

2019-03-05
STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY (strona polska Euroregionu Silesia) ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ. Miejsce pracy : sekretariat Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Króla Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz.
2019-02-25
W dniu 04.03.2019 upływa termin 7. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów. Przypominamy, iż wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący / Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) do podpisania wniosku o dofinansowanie.
2019-01-11
Przygotuj dobry wniosek o dofinansowanie! Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu (polska strona Euroregionu Silesia) zaprasza na szkolenia na temat: wprowadzenia do zasad przygotowania, realizacji oraz kwalifikowalność mikroprojektów w Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Szkolenia są kierowane dla potencjalnych wnioskodawców.
2019-01-07
W dniu 03.01.2019 r. w hotelu Clarion Congress w Ołomuńcu miało miejsce piąte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Nasze projekty

stan na dzień 30.06.2018

20

Lat
Działalności

4

Okresy
programowania

978

Zrealizowanych
mikroprojektow

13,8MLN €

Zakontraktowanych
środków

Fundusze Unii Europejskiej

Informacje

1% podatku
Zamówienia publiczne
Euroregiony w Polsce
Linki
stan na dzień 30.09.2018

20

Lat
Działalności

73

Gminy
członkowskie

768tyś.

Mieszkańców

2790KM2

Powierzchni

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"