Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

2018-12-03
Od poniedziałku 19 listopada do 29 listopada 2018 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu można było oglądać wystawę promującą program współpracy transgranicznej na pograniczu czesko-polskim INTERREG V-A Republika Czeska – Polska pn. „Wędrówka projektów dobrych praktyk zrealizowanych w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego”.
2018-11-27
W dniach 22-23 listopada 2018r. w Hotelu Spa LASKOWAO w Jankowicach odbyło się spotkanie pracowników Sekretariatów (PL i CZ) Euroregionu Silesia – Spotkanie podsumowujące projekt (działanie kluczowe nr 4.1) pt.: „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”. Celem spotkania pracowników Sekretariatów (PL i CZ) Euroregionu Silesia było podsumowanie wyników wzajemnej współpracy transgranicznej na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz omówienie perspektyw na przyszłość, spotkanie odbyło się pod nazwą: „Wczoraj, dziś, jutro – Euroregion Silesia”.
2018-11-20
W dniach 14-16.11.2018 zrealizowano czwarte Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.00.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Organizatorem wizyty był Partner Projektu Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów.
2018-09-27
W dniu 20 września 1998 roku podpisano umowę o współpracy pod nazwą „Euroregion Silesia”. Na wrzesień 2018 roku przypadła więc 20-ta rocznica tego wydarzenia. W związku z tym wyjątkowym jubileuszem powstał projekt pn. „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”, który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”. Jednym z podstawowych założeń projektu było przedstawienie Euroregionu Silesia w trzech wymiarach: przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości.

Nasze projekty

stan na dzień 30.06.2018

20

Lat
Działalności

4

Okresy
programowania

978

Zrealizowanych
mikroprojektow

13,8MLN €

Zakontraktowanych
środków

Fundusze Unii Europejskiej

Informacje

1% podatku
Zamówienia publiczne
Euroregiony w Polsce
Linki
stan na dzień 30.09.2018

20

Lat
Działalności

73

Gminy
członkowskie

768tyś.

Mieszkańców

2790KM2

Powierzchni

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"