Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Realizowane w ramach INTERREG CZ-PL 2021-2027

Projekt parasolowy FMP w ramach progemu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027

1. Fundusz Małych Projektów Euroregionu Silesia (4.2/PL) / Fond Malých Projektů Euroregionu Silesia (4.2/PL)

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"