Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Szukamy Partnera

Szukamy Partnera

W celu pomocy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu Euroregionu Silesia w poszukiwaniu partnerów do realizacji polsko-czeskich małych projektów został wprowadzony ujednolicony formularz do poszukiwania partnera.

Przyjmujemy oferty współpracy w ramach małych projektów tylko na przygotowanym do tego celu formularzu.

Hledáme partnera

Za účelem navázání spolupráce mezi institucemi z Euroregionu Silesia při hledání partnerů pro realizaci polsko-českých malých projektů byl zaveden jednotný formulář pro vyhledávání partnerů.

Nabídky spolupráce v rámci malých projektů přijímáme pouze na formuláři připraveném pro tento účel.

 

Wzór Formularza do pobrania / Vzor formuláře ke stažení:

          Formularz do poszukiwania partnera.doc

Wypełniony formularz należy przesłać na adres / Vyplněný formulář zašlete na adresu: info@euroregion-silesia.pl

 

Wykaz polskich Instytucji poszukujących partnerów z Czech do realizacji małych projektów / Seznam polských institucí, které hledají partnery z České republiky pro realizaci malých projektů

SZUKAMY CZESKICH PARTNERÓW - HLEDÁME ČESKÉ PARTNERY

          ….

Wykaz czeskich Instytucji poszukujących partnerów z Polski do realizacji mikroprojektów / Seznam českých institucí, které hledají partnery z Polska pro realizaci malých projektů

SZUKAMY POLSKICH PARTNERÓW / HLEDÁME POLSKÉ PARTNERY

          ….

 __________________________________________

Wykaz instytucji poszukujących Partnerów do realizacji dużych projektów w ramach Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Informacje na stronie Programu https://www.cz-pl.eu/pl/znajdz-partnera-projektu

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"