Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Decyzje EKS

Posiedzenie EKS:

1. Posiedzenie nr 1 - 04.08.2016 - Racibórz

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 1 - 11/2016 - wyniki

 

2. Posiedzenie nr 2 - 20.12.2016 - Opava

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

3. Posiedzenie nr 3 - 20.04.2017 - Racibórz

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 2 - 06/2017 - wyniki

 

4. Posiedzenie nr 4 - 07.09.2017 - Opava

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

5. Posiedzenie nr 5 - 15.02.2018 - Racibórz

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 3 - 05/2018 - wyniki

 

6. Posiedzenie nr 6 - 14.06.2018 - Opava

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 4 - 11/2018 - wyniki

Procedura Obiegowa nr 5 - 02/2019 - wyniki

 

7. Posiedzenie nr 7 - 13.06.2019 - Racibórz

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

8. Posiedzenie nr 8 - 12.12.2019 - Opava

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 6 - 06/2020 - wyniki

 

9. Posiedzenie nr 9 - 25.06.2020 - Wideokonferencja / Racibórz - Opava

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 7 - 09/2020 - wyniki

Procedura Obiegowa nr 8 - 10/2020 - wyniki

 

10. Posiedzenie nr 10 - 10.12.2020 - Wideokonferencja / Opava - Racibórz

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 9 - 01/2021 - wyniki

Procedura Obiegowa nr 10 - 05/2021 - wyniki

 

11. Posiedzenie nr 11 - 17.06.2021 - Wideokonferencja / Racibórz - Opava

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 11 - 08/2021 - wyniki

 

12. Posiedzenie nr 12 - 16.09.2021 - Wideokonferencja / Opava - Racibórz

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 12 - 10/2021 - wyniki

Procedura Obiegowa nr 13 - 11/2021 - wyniki

 

13. Posiedzenie nr 13 - 16.12.2021 - Wideokonferencja / Racibórz - Opava

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

14. Posiedzenie nr 14 - 10.02.2022 - Wideokonferencja / Racibórz - Opava

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

Procedura Obiegowa nr 14 - 04/2022 - wyniki

 

15. Posiedzenie nr 15 - 19.05.2022 - Kietrz (stacjonarnie)
 

Decyzje - mikroprojekty Typ A

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Czech

 

16. Posiedzenie nr 16 - 06.10.2022 - Pogrzebień (stacjonarnie)
 

Decyzje - mikroprojekty Typ B i C - wnioskodawcy z Polski

 

 

INFORMACJE O EUROREGIONALNYM KOMITECIE STERUJĄCYM

Projekty rozpatruje i zatwierdza, ewentualnie odrzuca Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS).

Zadania, skład i obrady EKS podlegają obowiązującemu Regulaminowi. Regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia został zatwierdzony przez odpowiednie organy Euroregionu Silesia (Radę Euroregionu Silesia-CZ w dniu 04.09.2015r. i Zarząd Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w dniu 23.09.2015r.) oraz Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz) i Instytucję Krajową (Ministerstwo Rozwoju) w dniu 20.05.2016r.

EKS Euroregionu Silesia składa się z 22 głosujących członków (11 czeskich i 11 polskich) - z przedstawicieli miast i gmin danego czesko-polskiego regionu przygranicznego, przedstawicieli kraju i województwa, przedstawicieli obu Zarządców Funduszu i przedstawicieli pozostałych podmiotów o charakterze non-profit, przy czym każdy podmiot może być reprezentowany jedynie przez jednego członka. Posiedzenia EKS odbywają się z reguły 2-4 razy w roku w zależności od ilości złożonych projektów.

Euroregionalny Komitet Sterujący na podstawie dokumentów przedłożonych przez Zarządzającego FM:

  • rozpatruje i zatwierdza przedłożone projekty
  • proponuje zmiany lub sprawdzenie przedłożonych projektów
  • odrzuca niewłaściwe projekty

EKS ma możliwość:

  • zatwierdzić projekt - projekt spełnia wszystkie kryteria i zostanie polecony do dofinansowania
  • zatwierdzić projekt z warunkiem/warunkami - projekt zawiera mniejsze niedostatki, więc jest zatwierdzony warunkowo, tzn. pod warunkiem, że niedostatki te zostaną usunięte i dopiero potem zostanie zawarta umowa o finansowaniu
  • wstrzymać rozpatrywanie projektu - projekt zawiera niedostatki, które uniemożliwiają jego zatwierdzenie z warunkiem/warunkami. Rozpatrywanie projektu jest wstrzymane, wnioskodawca jest wezwany do wprowadzenia poprawek i projekt jest następnie omawiany na kolejnym posiedzeniu EKS.
  • nie zatwierdzić projektu - projekt zawiera znaczące niedostatki, które uniemożliwiają jego zatwierdzenie lub wstrzymanie

EKS może zaproponować zmianę w budżecie lub treści projektu w przypadku, gdy projekt jest odpowiedni do dofinansowania, ale niektóre z wydatków budżetowych nie są optymalne do osiągnięcia wyznaczonego celu. Taki projekt może być zatwierdzony z warunkiem lub jego rozpatrywanie może być wstrzymane (patrz wyżej).

 

Poinformowanie wnioskodawców / odwołanie
(pkt. 3.14.3 Wytycznych dla Wnioskodawcy)

Wnioskodawcy zostaną poinformowani przez Zarządzającego FM o decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego w sprawie ich wniosku. Informacje o decyzjach EKS zostaną opublikowane na www.euroregion-silesia.pl oraz na www.euroregion-silesia.cz.

Partner Wiodący/Wnioskodawca/Mikrobeneficjent ma prawo odwołać się od każdej decyzji (w trakcie kontroli, oceny, wyboru, rozliczenia) dotyczącej mikroprojektu. Odwołanie jest składane do odpowiedniego Zarządzającego FM w terminie 5 dni roboczych od wydania danej decyzji (informacji o zatwierdzeniu mikroprojektu). Odwołanie przedłożone po tym terminie nie będzie rozpatrywane.


Regulamin Obrad EKS [PDF]

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"