Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Szukamy Partnera

W celu pomocy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu Euroregionu Silesia w poszukiwaniu partnerów do realizacji polsko-czeskich mikroprojektów został wprowadzony ujednolicony formularz do poszukiwania partnera.

Stowarzyszenie przyjmuje oferty współpracy w ramach mikroprojektów tylko na przygotowanych do tego celu formularzach.

Wzór Formularza do pobrania:Wypełniony formularz należy przesłać na adres: info@euroregion-silesia.pl

 

Wykaz polskich Instytucji poszukujących partnerów z Czech do realizacji mikroprojektów

SZUKAMY CZESKICH PARTNERÓW - HLEDÁME ČESKÉ PARTNERY

Wykaz czeskich Instytucji poszukujących partnerów z Polski do realizacji mikroprojektów

SZUKAMY POLSKICH PARTNERÓW

 

 

__________________________________________

Wykaz instytucji poszukujących Partnerów do realizacji dużych projektów w ramach INTERREG V-A

Informacje na stronie Programu http://www.cz-pl.eu/poszukiwanie%20partnera.html

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"