Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacje ogólne

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 2014 - 2020

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

 

Fundusz Mikroprojektów jest elastycznym narzędziem służącym realizacji najmniejszych projektów programu. Był już wprowadzony w przedakcesyjnych polsko-czeskich programach Phare CBC (w latach 1999 – 2003 pod nazwą Wspólny Fundusz Małych Projektów) i skutecznie realizowany w ramach inicjatywy INTERREG IIIA 2004 - 2006 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Funduszem zarządzają euroregiony czesko-polskiego pogranicza (Euroregion Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński i Beskidy). Euroregiony pełnią funkcję tzw. administratorów funduszu i wykonują wszystkie zadania związane z realizacją tego programu, udzielają informacji – konsultują pomysły i realizują seminaria, przyjmują i zatwierdzają wnioski o dofinansowanie, kontrolują realizacją mikroprojektów, zajmują się wypłatą dotacji oraz monitorowaniem trwałości po zakończeniu realizacji projektów.

 

Alokacja Funduszu Mikroprojektu - Euroregion SILESIA

 

 

 

Euroregion Silesia

Dofinansowanie
z EFRR (w EUR)

z tego (w EUR):

na mikroprojekty

na administracje

czeska część

2 679 000

2 167 046

511 954

polska część

4 547 000

3 759 950

787 050

Łącznie

7 226 000

5 926 996

1 299 004

 

Środki finansowe przyznawane przez Fundusz są częścią środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i stanowią 20 % budżetu programu INTERREG V-A, tj. 45,244 mln. EUR. Kwota ta została następnie podzielona na obszary poszczególnych administratorów – euroregiony, przy czym alokacja dla Euroregionu Silesia wynosi 7 226 000 EUR.

 

Alokacja EFRR na finansowanie mikroprojektów Euroregionu Silesia

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"