Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacje ogólne

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 2014 - 2020

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

 

Fundusz Mikroprojektów jest elastycznym narzędziem służącym realizacji najmniejszych projektów programu. Był już wprowadzony w przedakcesyjnych polsko-czeskich programach Phare CBC (w latach 1999 – 2003 pod nazwą Wspólny Fundusz Małych Projektów) i skutecznie realizowany w ramach inicjatywy INTERREG IIIA 2004 - 2006 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Funduszem zarządzają euroregiony czesko-polskiego pogranicza (Euroregion Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński i Beskidy). Euroregiony pełnią funkcję tzw. administratorów funduszu i wykonują wszystkie zadania związane z realizacją tego programu, udzielają informacji – konsultują pomysły i realizują seminaria, przyjmują i zatwierdzają wnioski o dofinansowanie, kontrolują realizacją mikroprojektów, zajmują się wypłatą dotacji oraz monitorowaniem trwałości po zakończeniu realizacji projektów.

 

Alokacja Funduszu Mikroprojektu - Euroregion SILESIA

Środki finansowe przyznawane przez Fundusz są częścią środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i stanowią 20 % budżetu programu INTERREG V-A, tj. 45,244 mln. EUR. Kwota ta została następnie podzielona na obszary poszczególnych administratorów – euroregiony, przy czym alokacja dla Euroregionu Silesia wynosi 7 226 000 EUR.

 

Alokacja EFRR na finansowanie mikroprojektów Euroregionu Silesia

Obszar wsparcia FM

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia działa na obszarze:

 • po stronie czeskiej:
  obszar NUTS III kraj Moravskoslezský – obszar powiatu Opava, Ostrava, Nový Jičín
 • po stronie polskiej:
  część obszaru NUTS III podregion Opolski – województwo Opolskie – powiat głubczycki
  część obszaru NUTS III podregion Rybnicki – województwo Śląskie – powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana), miasto (powiat grodzki) Rybnik i Żory


Partnerzy FM (euroregiony) i zasięg terytorialny projektów parasolowych

Projekty parasolowe, realizowane przez sześć euroregionów (Partnerów FM), obejmują cały obszar wsparcia Programu. Wykaz Partnerów FM i obszary ich działalności terytorialnej przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Partnerzy FM   Obszary administracyjne powiatów
Euroregion Nysa CZ Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily
PL powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, zgorzelecki, grodzki Jelenia Góra
Euroregion Glacensis CZ Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk i kataster gminy Bílá Voda
PL   powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki
Euroregion Pradziad CZ  Jeseník (z wyjątkiem katastru gminy Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov
 PL powiaty: brzeski (śląski), kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto Opole
Euroregion Silesia CZ Opava, Nový Jičín, Ostrava
PL powiaty: głubczycki, raciborski, rybnicki, część powiatu wodzisławskiego (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski , Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana) powiaty grodzkie Rybnik i Żory
Euroregion Śląsk Cieszyński  CZ Karviná, wybrane gminy powiatu Frýdek-Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec,Hnojník
PL części powiatu wodzisławskiego: gmina Godów i miasto Jastrzębie Zdrój, powiaty cieszyński, część powiatu bielskiego: gminy Jasienica, Jaworze
Euroregion Beskidy CZ teren administracyjny gmin: Albrechtice, Baška, Bílá, Bruzovice, Brušperk, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Čeladná, Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Janovice, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice, Paskov, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Sedliště, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Střítež, Sviadnov, Těrlicko, Třanovice, Václavovice, Vělopolí, Vojkovice, Vratimov, Vyšní Lhoty, Šenov, Žermanice, Řeka, Řepiště,Kateřinice,Komorní Lhotka,  Havířov, Ropice, Pazderná, Žabeň
 PL powiaty: żywiecki, pszczyński, miasto Bielsko-Biała, część powiatu bielskiego: miasto Szczyrk, gminy Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice

          

Zakres tematyczny mikroprojektów

Fundusz koncentruje się na małych projektach – tzw. mikroprojektach, w tym nieinwestycyjnych jak również
o charakterze inwestycyjnym. Mikroprojekty mogą być finansowane z niżej wymienionych osi priorytetowych:

 • Oś priorytetowa 2 - „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia“
 • Oś priorytetowa 3 - „Edukacja i kwalifikacje“
 • Oś priorytetowa 4 - „Współpraca między instytucjami i społecznościami“

Alokacja EFRR na finansowanie mikroprojektów w Euroregionie Silesia

wg poszczególnych osi priorytetowych

 

Limity finansowe mikroprojektów

Dotacja na mikroprojekty z EFRR wynosi od 2 000 EUR do 20 000 EUR w przypadku mikroprojektów zaliczających się do tematycznej osi priorytetowej 3 i 4 lub do 30 000 EUR w przypadku projektów zaliczających się do 2. tematycznej osi priorytetowej. W przypadku wniosków mikroprojektów składanych z zasadą Partnera Wiodącego kwota maksymalna jest dwukrotnie wyższa (tj. 40 000 lub 60 000 EUR). Całkowity budżet mikroprojektu nie może przekroczyć dwukrotnej maksymalnej kwoty dofinansowania.

Wnioskodawca i Partner mikroprojektu

Ze względu na zasadę współpracy w ramach projektów transgranicznych każdy mikroprojekt musi być realizowany przez minimum 2 Wnioskodawców "Partnerów" w tym: 1 Wnioskodawca z Polski i 1 Wnioskodawca/Partner projektu z Czech. Wnioskodawcy muszą być z obszaru wsparcia danego FM (jak wyżej) oraz być instytucją kwalifikowalną w ramach programu.

Zasada Partnera Wiodącego w mikroprojektach

Zasada partnera wiodącego w mikroprojektach jest nowością (dotąd była stosowana tylko w Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński). Zasada ta opiera się na wspólnym złożeniu wniosku o dofinansowanie respektowanego przez wszystkich partnerów (2 lub więcej), przy czym wniosek składa Partner Wiodący, którego obaj/wszyscy partnerzy projektu wybrali. W przypadku zatwierdzenia mikroprojektu Partner Wiodący zawiera umowę z administratorem Funduszu (euroregionem), a tym samym przejmuje na siebie odpowiedzialność za realizację projektu jako całości. Dotacja jest wypłacana Partnerowi Wiodącemu, który następnie przekazuje odpowiednią część dotacji swojemu partnerowi/swym partnerom projektowym.

Rodzaje mikroprojektów

Ze względu na wprowadzenie zasady Partnera Wiodącego powstały też 3 nowe rodzaje projektów:

 1. Typ A - wspólny (= z partnerem wiodącym) – prośbę o dotację składa partner wiodący w imieniu wszystkich partnerów projektu (dot. Partnerów z tego samego Euroregionu)
 2. Typ B - partnerski (= dotąd nazywany „wspólnym“) – prośbę o dotację każdy z partnerów składa sam (dot. Partnerów z terenu dwóch rożnych Euroregionów)
 3. Typ C - realizowany samodzielnie – prośbę o dotację składa tylko jeden z partnerów.

Przedstawienie i zatwierdzenie mikroprojektu

Wnioskodawca składa wniosek o dotację na mikroprojekt do właściwego Funduszu (rozgraniczenie terytorialne Funduszu Mikroprojektów wg. Euroregionów). Wnioski składane są w wyznaczonych terminach. Po kontroli i ocenie wniosków są one zatwierdzane przez wspólny polsko-czeski Euroregionalny Komitet Sterujący ustanowiony dla każdego Funduszu. 

Obszar wsparcia całego Programu:


Podstawa prawna
Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska    (Sekcja 1.1.1)
Rozporządzenia Parlamentu i Rady ( UE) nr. 1303/2013    art. 70
Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) č. 1299/2013    art. 20

Obszar wsparcia Programu obejmuje następujące terytorium na poziomie NUTS III:
Po stronie czeskiej obszar wsparcia obejmuje pięć krajów: liberecki (powiaty: Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily i Česká Lípa), kralovehradecki (powiaty Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové i Jičín), pardubicki (powiaty Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice i Chrudim), ołomuniecki (powiaty Šumperk, Jeseník, Olomouc, Přerov i Prostějov) oraz morawskośląski (powiaty Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava i Nový Jičín).
Po stronie polskiej, obszar wsparcia Programu obejmuje sześć podregionów: bielski i rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

Całkowita powierzchnia obszaru Programu to 47 097 km². Czeska strona obszaru wsparcia zajmuje 23 135 km² (tzn. 29,3% powierzchni Republiki Czeskiej), polska część zajmuje 23 962 km2 (prawie 8% powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej).
Mapa obszaru wsparcia Programu

 

Przewidywany termin składania wniosków w Euroregionie Silesia (otwarcie naboru) : 01/2016

(styczeń 2016)*

 

 

-----

*Wszystkich Wnioskodawców dotacji z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach nowego Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 informujemy, że otwarcie nabóru wniosków do Fundusz Mikroprojektów jest uzależnione od terminu zatwierdzenia Dokumentu Programowego przez KE (który w chwili obecnej jest na etapie kontroli w KE) oraz od terminu zatwierdzenia dokumentacji Funduszu przez Ministerstawa RP i RCz.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"