Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Cel 2.1 Rozliczenia małych projektów – dokumentacja do pobrania

Cel 2.1 Rozliczenia małych projektów – dokumentacja do pobrania

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"