Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Szkolenia

Informujemy, iż pierwsze szkolenia dotyczące nowego FM na lata 2014-2020 będą organizowane od II połowy października 2015.

 

Materiały szkoleniowe:

1) Wprowadzenie do zasad realizacji mikroprojektów „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP - 24.11.2016 - Baborów

2)  KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW w programie  INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020 - 24.11.2016 - Baborów

3) Szkolenie - Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów - 17.01.2017 - Pietrowice Wielkie

4) Szkolenie - Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów - 13.07.2017 - Racibórz

5) Szkolenie - Warsztaty z zasad przygotowania „Zestawienia dokumentów”, „Raportu końcowego z realizacji części narodowej za mikroprojekt” oraz załączników niezbędnych do rozliczenia mikroprojektu - 20.07.2017 - Racibórz - komplet materiałów w .zip

 

 

 

Wykaz szkoleń w ramach
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia

 Data szkolenia
/godzina
Miejsce Grupa Docelowa Tematyka szkolenia

1

28.10.2015

1300 - 1530

GOKiR w Mszanie Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020

Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020

2

03.11.2015

1300 - 1530

Sala posiedzeń UG Świerklany z/s w Jankowicach Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020

3

05.11.2015

1200 - 1430

„Sali pod Aniołem”
w Ratuszu
Głubczyce ul. Rynek 1

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020

4

12.11.2015

1200 - 1500

Sala posiedzeń
Urzędu Gminy Jejkowice

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
5

17.11.2015

1200 - 1500

Urząd Gminy Nędza Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
6

19.11.2015

1200 - 1500

WCK Wodzisław Śląski Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
7

23.11.2015

1200 - 1500

Sala OSP Lyski Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
8

30.11.2015

1200 - 1500

UM Racibórz Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
9

02.12.2015

1200 - 1500

Dom Kultury w Pogrzebieniu

Gmina Kornowac

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
10

07.12.2015

1200 - 1500

UG Krzyżanowice Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
11

09.12.2015

1300 - 1600

UM Pszów Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
12

10.12.2015

1200 - 1500

Dom Kultury w Olzie (Gmina Gorzyce) Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
13

17.12.2015

1200 - 1500

Centrum Społeczno-Kulturalne Pietrowice Wielkie Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
14 04.04.2016
1000 - 1300
Urzad Miasta Kietrz
ul. 3 Maja 1
Kietrz
Sala Konferencyjna
Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
15 26.04.2016
900 - 1200
Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 - projekty konsultowane w okresie 10/2015 - 03/2016 - przygotowywane do 1. naboru

- zgłoszenia telefoniczne

Aplikacja MS2014+ oraz załączniki do Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu
16 28.04.2016
900 - 1200
Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Batorego 7
(III piętro)
47-400 Racibórz
Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 - projekty konsultowane w okresie 10/2015 - 03/2016 - przygotowywane do 1. naboru

- zgłoszenia telefoniczne

Aplikacja MS2014+ oraz załączniki do Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu
17 05.05.2016
900 - 1200

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz
Sala błękitna

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 - projekty konsultowane w okresie 10/2015 - 03/2016 - przygotowywane do 1. naboru

- zgłoszenia telefoniczne

Aplikacja MS2014+ oraz załączniki do Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu
18 17.08.2016
1000 - 1300
Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz
Sala błękitna
Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 - przygotowywane do 2. naboru Aplikacja MS2014+ oraz załączniki do Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu
19 15.09.2016
1000 - 1300

Urząd Miasta Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
20 24.11.2016
1000 - 1300

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Baborowie

48-120 Baborów,
ul. Dąbrowszczaków 2a

Potencjalni Wnioskodawcy Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 /mikroprojekty i duże projekty/ Szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska dotyczące prawidłowego przygotowywania wniosków projektowych  Mikrobeneficjenci oraz Wnioskodawcy dużych projektów.
21 17.01.2017
1100 - 1400

Centrum Społeczno-Kulturalne Pietrowice Wielkie

ul. 1 Maja 8b

Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
na lata 2014-2020
Mikrobeneficjenci projektów zatwierdzonych na 1 i 2 posiedzeniu EKS
22 09.02.2017

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batoego 7
47-400 Racibórz


Sala kolumnowa
1. piętro

Oś priorytetowa 3 - "Edukacja i kwalifikacje"

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020

Szkolenie dla Wnioskodawców - OP3
Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
23

06.03.2017

930 - 1400

Sala konferencyjna w Zamku Piastowskim w Raciborzu

47-400 Racibórz,
ul. Zamkowa 2

Oś priorytetowa 2 - „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” - duże projekty oraz Fundusz Mikroprojektów Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców OP2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” - duże projekty oraz Fundusz Mikroprojektów
24 13.04.2017

Sala Zegarowa Urzędu Miasta Racibórz

(Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6)
Zamknięte – Rektor oraz Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Wprowadzenie do zasad realizacji mikroprojektów
w ramach Osi priorytetowej nr 3

„Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w ramach programu INTERREG
V-A RCz-RP

25 11.05.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Słowackiego 55, Racibórz
Zamknięte – pracownicy naukowi (Dyrektorzy Instytutów) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Wprowadzenie do zasad realizacji mikroprojektów
w ramach Osi priorytetowej nr 3

„Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w ramach programu INTERREG
V-A RCz-RP

26 13.07.2017

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala błękitna

Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 Mikrobeneficjenci projektów zatwierdzonych na 3 posiedzeniu EKS
27 20.07.2017

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala błękitna

Warsztaty z rozliczenia mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A
Ze względu na liczebność zatwierdzonych mikroprojektów pierwsze dwa szkolenia (20.07 oraz 10.08) organizowane są dla Wnioskodawców, których rzeczowa realizacja mikroprojektu kończy się w czerwcu, lipcu, bądź sierpniu br.
28 10.08.2017

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala błękitna

Warsztaty z rozliczenia mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Ze względu na liczebność zatwierdzonych mikroprojektów pierwsze dwa szkolenia (20.07 oraz 10.08) organizowane są dla Wnioskodawców, których rzeczowa realizacja mikroprojektu kończy się w czerwcu, lipcu, bądź sierpniu br.
29 08.11.2017

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala kolumnowa

Warsztaty z rozliczenia mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A

- praca w aplikacji MS2014+

Warsztaty organizowane są dla Beneficjentów, których rzeczowa realizacja mikroprojektu kończy się do 31.01.2018r.
30 14.11.2017

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala kolumnowa

Konsultacje dotyczące rozliczania mikroprojektów Warsztaty organizowane są dla Beneficjentów, których rzeczowa realizacja mikroprojektu kończy się do 31.01.2018r.
31

30.11.2017

1050-1400

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala kolumnowa

Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 Mikrobeneficjenci projektów zatwierdzonych na 4 posiedzeniu EKS
32 08.05.2018
1040-1400

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala kolumnowa

Warsztaty z rozliczenia mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A

- praca w aplikacji MS2014+

Warsztaty organizowane są dla Beneficjentów
33 15.05.2018
1040-1400

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala kolumnowa

Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 Mikrobeneficjenci projektów zatwierdzonych na 5 posiedzeniu EKS
34 25.10.2018
1040-1400

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala kolumnowa

Warsztaty z rozliczenia mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A

- praca w aplikacji MS2014+

Warsztaty organizowane są dla Beneficjentów
35 23.01.2019
1000-1300

Sala Ślubów Urzędu Gminy Lyski

44-295 Lyski
ul. Dworcowa 1a

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
36 04.02.2019
1000-1300

Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz

Sala kolumnowa,
I piętro

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
37 06.02.2019
1000-1300

Sali narad Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4

budynek 4, I piętro, sala nr 202

Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
38 19.02.2019
1000-1300
„Sali pod Aniołem”
w Ratuszu
Głubczyce ul. Rynek 1
Potencjalni Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020
39 22.05.2019
1040-1400
Gminnej Bibliotece Publicznej
w Jejkowicach ul. Poprzeczna 3a

Warsztaty z rozliczenia mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A

- praca w aplikacji MS2014+

Warsztaty organizowane są dla Beneficjentów
40 07.11.2019
1050-1400

Urząd Gminy Krzyżanowice

47-450 Krzyżanowice,
ul. Główna 5

Sala Narad

Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 Mikrobeneficjenci projektów zatwierdzonych na 6 i 7 posiedzeniu EKS
41

online

09.03.2022

od 900 do 1200

 

online

Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 Mikrobeneficjenci projektów zatwierdzonych na posiedzeniu EKS
         

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"