Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Kierunki działań Euroregionu Silesia

Kierunki działań Euroregionu Silesia na lata 2012 – 2013

 

Priorytet 1:
Euroregion Silesia we współczesnym procesie integracji europejskiej

Działania:

                1.1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 – realizacja II-go etapu Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.
1.2. Aktywny udział przy omawianiu problematyki przygranicznej komunikacji infrastrukturalnej oraz ruchu granicznego na obszarze Euroregionu Silesia.
1.3. Udział w grupach roboczych Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
1.4. Rozszerzenie współpracy z innymi podmiotami przy realizacji i dalszym rozwoju współpracy transgranicznej – zwiększenie znaczenia Euroregionu Silesia.
 

Priorytet 2:
Euroregion Silesia jako europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

Działania:

2.1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE nr 1082/2006 i jego zmiany – dalsza wymiana informacji i doświadczeń z UE.
2.2. Euroregionu Silesia jako europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej – analiza możliwości utworzenia EUWT w ramach Euroregionu Silesia.
 

Priorytet 3:
Euroregion Silesia 2014+

Działania:

3.1 Współpraca Transgraniczna w okresie od 2014 roku – aktywny udział Euroregionu Silesia w przygotowaniach nowego okresu programowania.
3.2 Przygotowanie „Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia” w celu rozwoju współpracy transgranicznej oraz wsparcia działalności podmiotów w ramach euroregionu. 
 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"