Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Euroregion Silesia w liczbach

EUROREGION SILESIA część czeska
česká část
część polska
polská část

razem
celkem

stan na 31.12.2021

Euroregion Silesia-CZ Stowarzyszenie Gmin
Dorzecza Górnej Odry
liczba członków
počet členských obcí
53 22 75
członkowie specjalni
członkowie wspierający
přidružené členské organizace
5 2 7
dotčené okresy/powiaty Opava
Bruntál - część
Nový Jičín - część
Ostrava-město - część
raciborski
głubczycki
wodzisławski - część
 rybnicki - część
8
województwa
dotčené kraje/vojvodství
morawskośląskie śląskie
opolskie
3
siedziba
správní sídlo
Opava Racibórz 2

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"