Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

„Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia

 

 

Tytuł projektu

„Silesianka“ - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia

„Silesianka” – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841

Partner Wiodący

Euroregion Silesia –CZ

Partnerzy Projektu

 1. Město Budišov nad Budišovkou
 2. Miasto Wodzisław Śląski
 3. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
 4. Obec Jeseník nad Odrou

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową

1 001 114,59 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%

 850 947,39 EUR

Krajowe publiczne środki finansowe

150 167,20 EUR

Całkowita wartość projektu przypadająca na nasze Stowarzyszenie

115 259,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR przypadające na nasze Stowarzyszenie

 97 970,15 EUR

Rodzaj projektu

Projekt Własny

Termin realizacji

01.10.2019 - 30.09.2022

Numer i nazwa osi priorytetowej

OP 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Cel szczegółowy

11.2.45.2.1 – Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego kompleksowego transgranicznego produktu turystycznego o nazwie "Silesianka" poprzez dobudowanie 3 nowych wież widokowych i połączenie wszystkich wież widokowych na terenie Euroregionu Silesia. Transgraniczny produkt turystyczny ma obejmować 14 nowo zbudowane wieże widokowe (11 obiektów  z etapów I-III realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, 3 obiekty w ramach realizacji projektu „Silesianka”) oraz wszystkie obecnie istniejące wieże widokowe i punkty widokowe  na terenie Euroregionu Silesia,   a ponadto także ścieżki rowerowe i piesze.

Cel projektu: Stworzenie turystycznie atrakcyjnego i wyjątkowego produktu, którego istotą jest zachęcenie do przyjazdu większej liczby odwiedzających/turystów, przy czym cały produkt jest i będzie pomyślany tak, by motywować danego odwiedzającego/turystę do skorzystania z pobliskich obiektów noclegowych. Środkiem motywującym będzie precyzyjnie opracowany i stworzony program lojalnościowy i wybrane 4 oferty wycieczek tematycznych do włączonych w ścieżkę obiektów na PL i CZ terenie Euroregionu Silesia.

Plakat

 

 

Podstawowa promocja

PL-CZ Baner projektu

Mapa umiejscowienia produktu turystycznego SILESIANKA

Plakat

KONKURS "ZAPROJEKTUJ SILESIANKĘ"

 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry wspólnie z Euroregionem Silesia – CZ oraz Partnerami projektu Miastem Wodzisław Śląski,  Město Budišov nad Budišovkou ,  Obec Jeseník nad Odrou, realizuje projekt  „Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.

W ramach w/w projektu z dniem 02.12.2019 r. ogłaszamy międzynarodowy publiczny konkurs plastyczny pod tytułem „Zaprojektuj Silesiankę”.

Regulamin międzynarodowego publicznego konkursu plastycznego (zwanego dalej „regulaminem”
i „konkursem”)

 1. Organizatorem konkursu są:
 • Euroregion Silesia – CZ z siedzibą w Opawie, Republika Czeska,
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, RP.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu w zależności od zaistniałych okoliczności (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby kategorii wiekowych w zależności od liczby prac, zmiana terminu, oceny lub ogłoszenia konkursu, itp.).

 1. Celem konkursu jest zwizualizowanie wyglądu „Silesianki”  w formie „maskotki” (np. figury, zwierzęcia, rośliny, rzeczy), która połączy wszystkie wieże i platformy widokowe na terenie Euroregionu Silesia. Zwycięski projekt/forma „maskotki” zostanie profesjonalnie opracowany graficznie i stanie się symbolem łączącym wszystkie wieże i platformy widokowe tworzące „Silesiankę” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.

Więcej informacji o projekcie na:

http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=silesianka&open_menu=210

https://www.euroregion-silesia.pl/index,,131.html

 1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas:

- w Republice Czeskiej dla uczniów klas 1-9,

- w Rzeczpospolitej Polskiej dla uczniów klas 1-8,

z powiatu:

 • po stronie CZ granicy: powiaty Opava, Ostrava i Nový Jičín,
 • po stronie PL granicy: powiaty głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez gminy Godów),

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach wiekowych:
- 1. kategoria: dzieci w wieku od 6 do 10 lat,
- 2. kategoria: dzieci w wieku od 11 do 15 lat.

 1.  Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu:                                                  02.12.2019r.

Termin nadsyłania prac:                                              17.01.2020r.

Ogłoszenie wyników i informacji dla szkół:          do 06.02.2020r.

Ceremonia wręczenia nagród:                                 20.02.2020r. (patrz pkt. 10 regulaminu).

 

-----------------------------

Pełna wersja - Regulamin Konkursu - wersja PL

Pełna wersja - Regulamin Konkursu - wersja CZ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica/opiekuna - wersja word

PLAKAT (do zamieszczenia w placówka oświatowych, gminach, itp.)

-----------------------------

Wyniki Konkursu

Do pobrania / promocja

Wszystkie produkty projektu dostępne są do pobrania na stronie Szlaku www.silesianka.eu

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"