Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Euroregion Silesia 2021-2027 - myślimy strategicznie

 

Tytuł projektu

Euroregion Silesia 2021-2027 - myślimy strategicznie

Euroregion Silesia 2021-2027 - myslíme strategicky

Typ B

Wnioskodaca

Partner Projektu

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Euroregion Silesia - CZ

Całkowita wartość projektu zgodnie
z decyzją EKS

23 503,10 EUR

Dofinansowanie (85%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

19 977,63 EUR

Rodzaj projektu

Mikroprojekt własny

Termin realizacji

01.02.2021 – 31.07.2022

Numer i nazwa osi priorytetowej

Oś priorytetowa 4 - „Współpraca między instytucjami i społecznościami“

Krótki opis projektu

Celem projektu jest stworzenie warunków do dalszego rozwoju współpracy transgranicznej i strategicznego przygotowania ER Silesia do nowego okresu progr. 2021-2027.

W ramach projektu zostanie opracowany nowy dokument strategiczny, przeprowadzona wymiana doświadczeń w zakresie euroregionalnego planowania strategicznego, dojdzie do pogłębienia wzajemnej współpracy wszystkich 6 euroregionów pogranicza PL-CZ oraz zapoznanie członków euroregionów ze strategią i warunkami EWT w nowym okresie.

Działania projektu:

Działanie nr 1 : Zarządzanie projektem

Działanie nr 2 : Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027

2.1 - opracowanie Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027

Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027 - ostateczna wersja dokumentu (31.07.2022) :

Wersja PL - Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027

Wersja CZ - Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027


Działanie nr 3 : Wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy

 

Działanie nr 4 : Prezentacja produktów projektu i nowego okresu 2021-2027

4.1 wydanie ulotki informacyjnej o Strategii :

4.2 wydanie numeru tematycznego Biuletynu Euroregionu Silesia

 

Projekt pt. „Euroregion Silesia 2021-2027 - myślimy strategicznie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice”

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"