Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Poznaj naszą Silesiankę! - promocja transgranicznego szlaku wież i platform widokowych

Tytuł projektu

Poznaj naszą Silesiankę! - promocja transgranicznego
szlaku wież i platform widokowych

Poznej naši Silesianku! - propagace přeshraniční stezky
rozhleden a vyhlídkových míst

 

Partner Wiodący

Partner Projektu

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Euroregion Silesia - CZ

Całkowita wartość projektu

119 972,50 EUR

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - 59 995,00 EUR

Euroregion Silesia - CZ - 59 977,50 EUR

Dofinansowanie (85%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

101 976,62 EUR

Rodzaj projektu

duży projekt

Termin realizacji

01.10.2022 – 31.12.2023

Numer i nazwa osi priorytetowej

Oś priorytetowa 2 - „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia“

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych w tym wsparcie ruchu turystycznego i ponowny wzrost liczby odwiedzających atrakcje na obszarze szlaku SILESIANKA' w okresie pandemii i po zakończeniu pandemii COVID-19.

W ramach projektu chcemy skupić się na odnowieniu i wzmocnieniu transgr. powiązań turystycznych poprzez stworzenie sieci współpracy tj.'Silesianka.net' oraz przygotowaniu nowoczesnej kampanii promującej obszar transgranicznego szlaku wież i platform widokowych 'SILESIANKA'. Partnerzy proj. chcieliby poprzez realizację projektu rozwiązać najważniejszy aktualnie problem w turystyce w związku z COVID-19 tj.przywrócenie ruchu turyst. i ponowny wzrost liczby odwiedzających w regionie przygranicznym.

Działania projektu rozdzielono do 5 działań kluczowych:

  1. Działanie kluczowe nr 1 - Zarządzanie projektem
  2. Działanie kluczowe nr 2 - Promocja projektu
  3. Działanie kluczowe nr 3 - Budujemy transgraniczną sieć współpracy 'Silesianka.net'
  4. Działanie kluczowe nr 4 - Promujemy i chronimy naszą Silesiankę
  5. Działanie kluczowe nr 5 - Poznaj naszą Silesiankę!
     

Projekt pt. „Poznaj naszą Silesiankę! - promocja transgranicznego szlaku wież i platform widokowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Przekraczamy granice” 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"