Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Od Phare CBC do Celu 2 - 13.06.2013 Opava

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"