Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zrealizowane projekty

Raporty końcowe z PHARE CBC - wykorzystanie FMP w Euroregionie Silesia - strona polska

 

Edycja 2000

Edycja 2001

Edycja 2002

Edycja 2003

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"