Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Czwarte Study Tour w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo”

2018-11-20
W dniach 14-16.11.2018 zrealizowano czwarte Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.00.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Organizatorem wizyty był Partner Projektu Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów.

W imieniu Stowarzyszenia uczestniczyła Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu, oraz Daria Kardaczyńska – Pracownik ds. administracyjno-promocyjnych.

Wizyta obejmowała region leżący na obszarze wsparcia, czyli województwo opolskie. Pierwszego dnia partnerzy mieli okazję zwiedzania najciekawszych miejsc w samej stolicy województwa opolskiego, czyli w Opolu. Odwiedzono między innymi: Wzgórze Uniwersyteckie, Rynek, Wieżę Piastowską, Muzeum Polskiej Piosenki, Klasztor Franciszkanów. Partnerzy mieli okazję zobaczenia również katedry opolskiej oraz Opolskiej Wenecji. Przez kolejne dwa dni partnerzy odwiedzili takie obiekty jak: JuraPark Krasiejów wraz z Parkiem Nauki i Ewolucji Człowieka, Górę św. Anny, Zamek Moszna, Fabrykę Robotów w Łączniku, Zamek Niemodlin, Muzeum Wsi Opolskiej, ponadto partnerzy zwiedzili Nysę.

Głównym celem wizyty studyjnej było pokazanie partnerom projektu historii oraz pokazania potencjału turystycznego.

W ramach projektu planuje się kolejne podobne Study Tour po pozostałych regionach obszaru wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.

 

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"