Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wystawa pn. „Wędrówka projektów dobrych praktyk zrealizowanych w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego”

2018-12-03
Od poniedziałku 19 listopada do 29 listopada 2018 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu można było oglądać wystawę promującą program współpracy transgranicznej na pograniczu czesko-polskim INTERREG V-A Republika Czeska – Polska pn. „Wędrówka projektów dobrych praktyk zrealizowanych w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego”.

Wystawa będzie wędrować po polsko-czeskim pograniczu i będzie można ją oglądać w instytucjach, które wyraziły chęć zaprezentowania jej w swoich obiektach. Jest ona efektem współpracy Regionalnego Punktu Kontaktowego w województwie śląskim i Kraju Morawskośląskim. Wystawa prezentuje wybrane projekty realizowane na pograniczu polsko-czeskim przez beneficjentów z Kraju Morawskośląskiego i województwa śląskiego, w tym również z powiatu raciborskiego.

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania funduszy unijnych dostępnych w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz przedstawienie efektów współpracy partnerów zaangażowanych w realizację projektów.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"