Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Spotkanie podsumowujące projekt (działanie kluczowe nr 4.1) pt.: „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”.

2018-11-27
W dniach 22-23 listopada 2018r. w Hotelu Spa LASKOWAO w Jankowicach odbyło się spotkanie pracowników Sekretariatów (PL i CZ) Euroregionu Silesia – Spotkanie podsumowujące projekt (działanie kluczowe nr 4.1) pt.: „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”. Celem spotkania pracowników Sekretariatów (PL i CZ) Euroregionu Silesia było podsumowanie wyników wzajemnej współpracy transgranicznej na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz omówienie perspektyw na przyszłość, spotkanie odbyło się pod nazwą: „Wczoraj, dziś, jutro – Euroregion Silesia”.

Dzień pierwszy rozpoczął się wspólnym obiadem, po którym nastąpił najważniejszym punkt programu, czyli spotkanie pracowników Sekretariatów z polskiej i czeskiej strony Euroregionu Silesia, na którym zebrani mieli okazję do wymiany swoich doświadczeń w realizacji polsko-czeskich projektów czy też w zakresie nawiązywania partnerstw do realizacji wspólnych projektów.

Oprócz tego omówione zostały projekty, w których biorą udział: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz Euroregion Silesia – CZ, tj. np.:
•    „Silesianka“ – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia;
•    „Aktualizacja i implementacja Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020”;
Rozmawiano także na temat bieżących spraw obydwóch Sekretariatów.
 
Dzień drugi rozpoczął się śniadaniem, a zaraz po nim wszyscy wyruszyli na wycieczkę po okolicznych atrakcjach turystycznych m.in. Szlak zabytków techniki – Kolejka wąskotorowa w Rudach oraz Pocysterski Zespół Klasztorno–Pałacowy w Rudach. Była to okazja do zaprezentowania stronie czeskiej atrakcji turystycznych strony polskiej.
Po zakończeniu wycieczki odbyła się kontynuacja rozmów ze spotkania „Wczoraj, dziś, jutro – Euroregion Silesia”. Zwieńczeniem drugiego dnia spotkania był obiad, a zaraz po nim wszyscy obecni na spotkaniu wyruszyli do domu.

Spotkanie pracowników Sekretariatów Euroregionu Silesia było ważnym punktem w projekcie pt. „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”  i dało możliwość spotkania wszystkich pracowników w jednym miejscu w tym samym czasie a także wymiany doświadczeń w ramach podsumowania 20 lat funkcjonowania Euroregionu Silesia.
 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"