Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Nowe władze Stowarzyszenia oraz Euroregionu Silesia

2018-12-13
W dniu 12 grudnia 2018 roku w Raciborzu odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Najważniejszymi punktami porządku obrad były wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz do Prezydium Euroregionu Silesia.

Głosowania do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej były tajne. W głosowaniu ostatecznie do Zarządu wybrano: wójta gminy Lyski Grzegorza Gryta (powiat rybnicki), wójta gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego (powiat raciborski), wójta gminy Mszana Mirosława Szymanka (powiat wodzisławski) oraz zastępcę burmistrza Głubczyc Kazimierza Bedryja.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano : Panią Izabelę Kalinowską - zastępca prezydenta Wodzisławia Śląskiego,  Grzegorza Niestroja - wójta Kornowaca oraz Tomasza Krupę - burmistrza Baborowa.

W ramach głosowania jawnego Przewodniczącą na 2019 r. w Prezydium Euroregionu Silesia została Izabela Kalinowska, wiceprezydent Wodzisławia Śląskiego. W skład  Prezydium po stronie polskiej weszli również : Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej, Dorota Przysiężna-Bator,  burmistrz Kietrza, Paweł Bugdol - wójt Gaszowic oraz Marek Bąk - wójt Jejkowic.

W związku z pełnionymi funkcjami Stowarzyszenia w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 dokonano również aktualizacji składów Euroregionalnego Komitetu Sterującego FM, Komitetu Monitorującego INTERREG V-A, a także składu reprezentacji w Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej. 

Po Walnym Zebraniu zebrał się na pierwszym posiedzeniu nowy Zarządu, gdzie dokonano wyboru Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry zatwierdzony dnia 12.12.2018r.:

1) Grzegorz Gryt - Wójt Gminy Lyski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2) Grzegorz Utracki – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
3) Mirosław Szymanek - Wójt Gminy Mszana – Członek Zarządu
4) Kazimierz Bedryj - Zastępca Burmistrza Głubczyc - Członek Zarządu

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"