Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Apel Euroregionów o szczególne warunki dla pracowników transgranicznych!

2020-04-20
Kolejna inicjatywa Euroregionów dotycząca mieszkańców pogranicza zwłaszcza w kontekście pracowników transgranicznych.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"