Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

COVID-19 - dokumenty i pisma

2020-04-29
W związku z trwającym od kilku tygodni stanem zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), który znacząco skutkuje problemami w realizacji mikroprojektów na naszej www stworzono zakładką z kompletem dokumentów jakie otrzymujemy z IZ/IK lub WS.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"