Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

16 lat od chwili wejścia Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej

2020-05-01
1 maja 2020 mija 16 lat od chwili wejścia Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Było to bardzo ważne wydarzenie historyczne dla obu krajów, ale również dla naszego Euroregionu, gdyż jednym z głównych naszych celów statutowych jest wspieranie idee integracji europejskiej.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"