Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Harmonogram naboru wniosków do FM w 2021, aż trzy nabory w tym roku!

2021-03-09
W nawiązaniu do decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego podjętej w ramach Procedury Obiegowej numer 9 został zaktualizowany harmonogram naborów. Utworzono dodatkowy nabór dla projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 (Edukacja i kwalifikacje). Powyższa zmiana stworzyła możliwość utworzenia trzech naborów w 2021 roku.


Zapraszamy do aplikowania o środki we ramach Funduszu Mikroprojektów.

Informacje o naborach w zakładce "Terminy naborów".

 

Harmonogram składania i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie w ramach

„Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia“

w 2021 roku11. nabór wniosków

Harmonogram 11. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia:

 • Termin składania wniosków do :             09.03.2021
 • Termin 11. posiedzenia EKS:                        17.06.2021
 • Szczegółowe warunki : Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022


12. nabór wniosków

Harmonogram 12. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia:

 • Termin składania wniosków do :              28.06.2021
 • Termin 12. posiedzenia EKS:                       16.09.2021
 • Szczegółowe warunki :
  Nabór tylko do OP3 (Edukacja i kwalifikacje)
  Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022


13. nabór wniosków

Harmonogram 13. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia:

 • Termin składania wniosków do :             07.09.2021
 • Termin 13. posiedzenia EKS:                       16.12.2021
 • Szczegółowe warunki : Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

Nabór 13. dotyczy wszystkich osi priorytetowych tj. OP2, OP3, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów z 11. i 12. naboru.


 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"