Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wypełnij ankietę dotyczacą współpracy transgranicznej w ramach projektu “Euroregion Silesia 2021-2027 - myślimy strategicznie”

2021-06-22
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, polska strona Euroregionu Silesia informuje, iż 1 lutego 2021 roku rozpoczęła się rzeczowa realizacja mikroprojektu własnego pt. “Euroregion Silesia 2021-2027 - myślimy strategicznie”. Głównym celem projektu jest stworzenie nowego dokumentu strategicznego na lata 2021-2027.

W związku z trwającymi pracami nad Strategią rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027 zwracamy się z prośbą o wypełnienie Ankiety, której celem jest weryfikacji znajomości programów Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną, oraz znajomości Euroregionu Silesia.

Ankieta zawiera 26 pytań podzielonych na trzy sekcje, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Kwestionariusz ankiety dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/a27Sgst8nrUZYrXT8

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 2 lipca 2021 r.

Dziękuję za współpracę.


Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002596 pt. „Euroregion Silesia 2021-2027 - myślimy strategicznie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP, „Przekraczamy granice”.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"