Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

11. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia - Program INTERREG V-A RCz-PL - posiedzenie online

2021-06-23
W dniu 17 czerwca 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się 11. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w 11. naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Informacje, które projekty otrzymały dofinansowanie na 11. posiedzeniu EKS znajdują się w zakładce "Decyzje EKS" https://www.euroregion-silesia.pl/index,decyzje-eks,114.html

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"