Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

12. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego

2021-09-17
W dniu 16 września 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się 12. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w 12. naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Informacje, które projekty otrzymały dofinansowanie na 12. posiedzeniu EKS znajdują się w zakładce "Decyzje EKS" https://www.euroregion-silesia.pl/index,decyzje-eks,114.html

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"