Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Znane są już decyzje z 15. posiedzenia wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów 2014-2020

2022-05-19
W dniu 19 maja 2022 r. po długiej przerwie w formie tradycyjnej w Kietrzu, odbyło się 15. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w 15. naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Wszystkie złożone projekty otrzymały dofinansowanie na 15. posiedzeniu EKS. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Decyzje EKS" https://www.euroregion-silesia.pl/index,decyzje-eks,114.html

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"