Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

XXVII posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej z udziałem Euroregionu Silesia

2023-03-20
W dniach 16-17.03.2023 w Warszawie odbyło się XXVII posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. W posiedzeniu w imieniu naszego Stowarzyszenia uczestniczyli Prezes Zarządu Grzegorz Gryt oraz Dyrektor Sekretariatu Daria Kardaczyńska. Komisja działa w ramach MSWIA w RP oraz MSZ w RCz i jest płaszczyzną współpracy poszczególnych ministerstw z Polski i Czech.
 
6 grup roboczych komisji prezentowało swoje zadania, tj.:
  • Grupa robocza ds. gospodarki, handlu i infrastruktury transportowej
  • Grupa robocza ds. pracy i spraw społecznych
  • Grupa robocza ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków
  • Grupa robocza ds. rozwoju regionu pogranicza i programów wspierających
  • Grupa robocza ds. ochrony środowiska
w tym nasza grupa:
  • Grupa robocza ds. współpracy euroregionalnej, która jest jedyną grupą skupiającą poziom samorządowy.
Mieliśmy okazję zaprezentować zgromadzonym czym się zajmujemy, jakie działania prowadzimy oraz jak przebiega współpraca transgraniczna na polsko-czeskim pograniczu z poziomu euroregionów.
Na zakończenie odbyły się jeszcze prezentacje poszczególnych euroregionów o realizowanych projektach, prezentowali: Euroregion Pradziad i Euroregion Śląsk Cieszyński, a także my Euroregion Silesia przedstawił projekt Silesianka  Informacje przekazane, mapy rozdane, liczymy na turystów z Warszawy.
 
Foto : Andrzej Mitura
 
 
Foto : Andrzej Mitura
 
Foto : Andrzej Mitura


 
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"