Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Konkurs MSZ - „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2024”

2023-10-30
Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2024”.

1.      Rodzaj zadania publicznego:

Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie

2.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

460 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)

3.      Zasady przyznawania dotacji na stronach MSZ Konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2024” - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"