Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zapraszamy na szkolenie w Opavie w dniu 17.04.2024 / FMP 2021-2027

2024-03-26
Zapraszamy na kolejne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia. Kolejne szkolenie odbędzie się w Opavie.

POZVÁNKA / ZAPROSZENIE

 

EUROREGION SILESIA - CZ Vás zve na Školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektů v rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027

EUROREGION SILESIA - CZ zaprasza na Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projektów w ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027
 

Organizátoři / organizatorzy:
Euroregion Silesia – CZ/ Euroregion Silesia – CZ

Datum školení / data szkolenia:    17. 4. 2024 od 14:30 - 17:00 hodin

Místo školení / miejsce szkolenia:
zasedací místnost rady města v přízemí budovy radnice (Hlásky), Horní náměstí 69, Opava / Sala posiedzeń Rady Miasta na parterze Ratusza (Hlásky), Horní náměstí 69, Opawa
    
PROGRAM ŠKOLENÍ / PROGRAM SZKOLENIA:

14:00 – 14:30         Registrace účastníků a přivítání / Rejestracja uczestników i przywitanie
14:30 – 17:00        

•    Fondy malých projektů programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027/ Fundusze Małych Projektów programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027:

-    Priorita 2 „CESTOVNÍ RUCH“ / Priorytet 2 „TURYSTYKA“
-    Priorita 4 „SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL“ / Priorytet 4 „WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW“

•    Diskuse, konzultace projektových záměrů / Dyskusja, konsultacja propozycji projektowych

Chcete-li se přihlásit na školení, prosím:
•    odešlete přihlášku na e-mailovou adresu info@euroregion-silesia.cz , nutno uvést: jméno a příjmení účastníka, název instituce

W celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o:
•    przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres info@euroregion-silesia.cz , podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę instytucji.

Účast na školení je bezplatná / Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"