Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Niebawem ruszają kolejne nabory wniosków do FMP - tym razem do celu 2.1 (Turystyka) oraz do 4.2 (Współpraca)

2024-06-24
Już 01.07.2024 ruszają kolejne nabory wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Priorytecie 2 "Turystyka" i 4 "Współpraca instytucji i mieszkańców" w celu 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

Na ostatnim posiedzeniu EKS w dniu 13.06.2024 zostały zatwierdzone terminy naborów w obu celach tematycznych obsługiwanych w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia.

Terminy w układzie tabelarycznym / Tabulkový přehled

PRIORYTET 2   „Turystyka” Cel 2.1. - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału zrównoważonej turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego

PRIORITA 2 „Cestovní ruch” – cíl 2.1. – Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Otwarcie naboru

Ostateczny termin złożenia wniosku do Euroregionu

Termin Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Warunki naboru

Posiedzenie inauguracyjne

-

-

21.03.2024

 

1.

01.07.2024

30.09.2024

30.01.2025

cel 2.1

2.

15.10.2024

16.12.2024

30.04.2025

cel 2.1

3.

15.01.2025

14.03.2025

30.06.2025

cel 2.1

---

PRIORYTET 4   „Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego

PRIORITA 4 „Spolupráce institucí a obyvatel” – cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Otwarcie naboru

Ostateczny termin złożenia wniosku do Euroregionu

Termin Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Warunki naboru

Posiedzenie inauguracyjne

-

-

21.03.2024

 

1.

01.02.2024

14.03.2024

13.06.2024

cel 4.2

2.

25.03.2024

20.06.2024

03.10.2024

cel 4.2

3.

01.07.2024

18.10.2024

30.01.2025

cel 4.2

4.

04.11.2024

14.03.2025

30.06.2025

cel 4.2

Szczegółowe dane o terminach narobów znajdują się w zakładce "Terminy naborów".

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"