Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia - Czy warto być razem? - konferencja międzynarodowa

2018-09-27
W dniu 20 września 1998 roku podpisano umowę o współpracy pod nazwą „Euroregion Silesia”. Na wrzesień 2018 roku przypadła więc 20-ta rocznica tego wydarzenia. W związku z tym wyjątkowym jubileuszem powstał projekt pn. „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”, który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”. Jednym z podstawowych założeń projektu było przedstawienie Euroregionu Silesia w trzech wymiarach: przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości.

Na początku należy wspomnieć w kilku słowach o historii Euroregionu Silesia.

Euroregion Silesia powstał we wrześniu 1998 roku na podstawie umowy o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Jeśli zatem mówimy o Euroregionie Silesia, koniecznie trzeba mieć zawsze na myśli te stowarzyszenia z ich wszystkimi członkami. Samo polskie lub czeskie stowarzyszenie bez wzajemnej umowy, której celem jest wsparcie i realizacja czesko polskiej współpracy transgranicznej, nie byłoby euroregionem, a tylko stowarzyszeniem celowym, jakie mogą powstawać także poza obszarem przygranicznym.

Obchody 20-lecia Euroregionu Silesia zaplanowano na 13 września 2018r. i zostały podzielone na dwie części, przedpołudniową w Raciborzu oraz popołudniową w Krawarzu (w Republice Czeskiej).

Część pierwsza jubileuszu 20 lat Euroregionu Silesia rozpoczęła się o godzinie 10:00, Międzynarodową Konferencją pt.: „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia - Czy warto być razem?”. Konferencję prowadziła Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Daria Kardaczyńska wspólnie z Sekretarz Euroregionu Silesia-CZ Janą Novotną Galuszkovą, które wspólnie przywitały przybyłych gości.

Po oficjalnym przywitaniu uczestników konferencji odbyła się premiera filmu pn. „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”. W filmie ukazano co działo się w Euroregionie Silesia od 1998 do 2018 roku w tym m.in. przeprowadzono wywiady z założycielami Euroregionu Silesia, Panem Andrzejem Markowiakiem oraz panem Janem Mrázkiem, pokazano działania z projektów obecnie realizowanych w euroregionie, nie tylko przez beneficjentów programu INTERREG V-A, ale również przez same Stowarzyszenia.

 

Następnie głos zabrali Prezesi polskiej i czeskiej części Euroregionu Silesia: Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz oraz Radim Křupala – Prezydent Miasta Opawa.

W czasie konferencji zostały również przedstawione cztery prezentacje, które swoim zakresem tematycznym obejmowany następujące tematy:

  • 20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia – „Ludzie, wydarzenia, osiągnięcia” – Jana Novotná Galuszková – Sekretarz Euroregionu Silesia-CZ;
  • Euroregion Silesia 1998-2008-2018-2028 – Andrzej Markowiak – współzałożyciel Euroregionu Silesia;
  • Euroregion Silesia w programach współpracy transgranicznej „Od Phare CBC do Celu 2” – Daria Kardaczyńska – Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry;
  • Efekty i korzyści zrealizowanych projektów z obszaru Euroregionu Silesia – Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice i Radek Kaňa – Wójt Gminy Šilheřovice.

Kolejny, bardzo ważnym punktem konferencji było uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego” dla obu stowarzyszeń tworzących Euroregion Silesia
tj. dla Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz Euroregionu Silesia – CZ. Odznaki zostały wręczone przez Pana Jacka Świerkockiego – Przewodniczącego Komisji doraźnej "Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Przedostatnim punktem programu konferencji było uroczyste podziękowanie założycielom Euroregionu Silesia tzn. Panu Markowiakowi oraz Panu Mrázkowi a także gminą, które współtworzyły Euroregion Silesia za wkład w rozwój polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

 

Na zakończenie konferencji głos zabrali zaproszeni gości, którzy pogratulowali założycielom jak również dzisiejszym przedstawicielom Euroregionu Silesia sukcesów w pracy oraz życzyli kolejnych jubileuszy. Podziękowania składano na ręce Dyrektorów obu Sekretariatów: Pani Darii Kardaczyńskiej i Janie Novotnej Galuszkovej.

 

Po zakończeniu Międzynarodowej konferencji zaproszeni goście rozpoczęli drugą część obchodów jubileuszu Euroregionu Silesia w Krawarzu w Republice Czeskiej.

Spotkanie kulturalno – społeczne zostało podzielone na dwie części: kulturalną i sportową.

Część kulturalna odbyła się na Zamku w Krawarzu, gdzie oprócz zwiedzania Zamku można było wziąć udział w uroczystym otwarciu wystawy historycznych i współczesnych zdjęć z obszaru Hluczyńska i polskich gmin w ramach projektu „W poszukiwaniu minionego czasu” notabene współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów programu INTERREG V-A.

Osoby, które były zainteresowane częścią sportową mogły wziąć udział w transgranicznych turniejach: w kręglach, adventure golf, czy też meczu piłki nożnej, gdzie rywalizowały ze sobą drużyny złożone z polskich i czeskich zawodników.

Po zakończeniu zmagań sportowych oraz po powrocie osób zwiedzających Zamek przyszła pora na uroczystą kolację, podczas której wręczono nagrody za zmagania sportowe. Następnie zgodnie z programem odbyła się gra integracyjna połączona z quizem, rywalizowała drużyna z Polski z drużyną z Czech, a na zakończenie zaplanowano polsko-czeską zabawę taneczną.

Po historii i teraźniejszości przyszedł czas na przyszłość Euroregionu Silesia, przyszłość którą poznamy w nadchodzącym czasie. Mamy nadzieję, że będzie to czas nowych wyzwań, spędzony w towarzystwie osób, dla których współpraca transgraniczna tak jak dla nas ma wielkie znaczenia. Liczymy na nowe programy transgraniczne po roku 2020 i czekamy na kolejne ciekawe inicjatywy instytucji z naszego terenu, które będziemy mogli wspólnie oceniać na kolejnych jubileuszach Euroregionu Silesia.

Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólne świętowanie!

 

Projekt pt.”20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"