Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aplikacja MS2014+ - warsztaty dla Wnioskodawców w dniu 17.08.2016r.

2016-07-13
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia zaprasza w dniu 17.08.2016r. na warsztaty dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów na lata 2014-2020 z obsługi aplikacji MS2014+. Szczegóły poniżej oraz w zakładce "Szkolenia".

Program szkolenia tutaj

Karta zgłoszeniowa tutaj

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na warsztaty będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

Informujemy, iż od września 2016r. będziemy organizować kolejne szkolenia z zasad przygotowywania mikroprojektów jak również z systemu MS2014+.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"