Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Czwarte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu flagowego "Wspólne dziedzictwo"

2018-02-26
W dniu 22.02.2018r. w Hotelu Spa LASKOWO w Jankowicach (na terenie naszego Euroregionu) miało miejsce czwarte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W spotkaniu w imieniu Stowarzyszenia uczestniczyły Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu, oraz Daria Kardaczyńska – Pracownik ds. administracyjno-promocyjnych. W trakcie spotkania rozmawiano o bieżących działaniach, planowanym uczestnictwie Partnerów w targach, wybrano domenę dla strony www, omówiono również plany na najbliższe kilka miesięcy.

Podczas spotkania Parter Wiodący przedstawił wstępną wersję Studium Potencjału. Studium Potencjału ma na celu stworzenie wspólnych tematycznych markowych Szlaków turystyki kulturowej i przyrodniczej obejmujących atrakcje turystyczne z terenu całego polsko-czeskiego pogranicza.

 

 

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"